Del laboratoria l'hospital

Oncologia molecular

Grup d'oncologia molecular a Vall d'Hebron

El grup d’Oncologia Molecular, més enllà d’actuar com a centre de referència per als programes d’investigació del VHIO, i actuar com a laboratori central i local en assaigs clínics, treballa en les seves pròpies línies de recerca. Entre els seus objectius, hi ha el de descobrir i validar biomarcadors nous mitjançant tecnologies basades en els teixits, l’aplicació d’estratègies de patologia molecular per recolzar els programes de desenvolupament de fàrmacs en fase inicial, i la definició de l'epidemiologia de les dianes moleculars per millorar les estratègies de tractament personalitzat.

Informació destacada

Entre els objectius actuals del grup, hi ha el de desenvolupar i validar proves diagnòstiques de teixit per ajustar la població de pacients diana als programes de desenvolupament de fàrmacs conjugats d'anticossos. Aplicar l’espectometria de masses quantitativa a l'oncologia de precisió, i millorar l'estratificació de pacients per a la inhibició dirigida a la via de FGFR a través del desenvolupament d'enfocaments de preselecció combinats. A més, ampliar el catàleg de proves moleculars acreditades per ISO15189.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials