Del laboratoria l'hospital

Oncologia radioteràpica

Grup d'oncologia radioteràpica a Vall d'Hebron

El grup d’Oncologia Radioteràpica està integrat, majoritàriament, per oncòlegs radiòlegs. En la línia del desenvolupament tecnològic, treballen per a l’adquisició de nou equip per aplicar tècniques de tractament clínic avantguardistes, com la radioteràpia rotatòria (amb teràpia d'arc d'intensitat modulada, IMAT), la radioteràpia adaptativa i la radioteràpia guiada per la imatge. Amb una aposta clara per la investigació translacional, treballen en l’aplicació del coneixement biològic del càncer i del teixit sa per personalitzar el tractament segons les característiques de cada pacient i cada tumor.

Informació destacada

El grup continua amb el programa d'IMRT en tumors pediàtrics, ginecològics i gastrointestinals. Actualment desenvolupa el programa de radioteràpia estereotàctica extracranial per al càncer de pulmó i pàncrees, i metàstasis de pulmó, fetge i os.

Alhora treballa per millorar els programes de control de qualitat i desenvolupar noves tècniques. I estudiar noves combinacions terapèutiques amb radioteràpia i inhibidors EGFR en el càncer de cap i coll i en tumors gastrointestinals.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats