Del laboratoria l'hospital

Patologia molecular translacional

Patologia Molecular Translacional a Vall d'Hebron Institut de Recerca

Dins de l’àrea de recerca en oncologia, el grup de Patologia Molecular té per objectiu principal l’estudi de l’anatomia patològica molecular dels tumors, per ser capaços d’identificar noves dianes diagnòstiques, pronòstiques i terapèutiques.

Informació destacada

El grup de patologia molecular està format majoritàriament per anatomopatòlegs mèdics del Servei d’Anatomia Patològica de l’hospital. Els seus estudis se centren en els models d’estrès cel·lular, que els permetin identificar els mecanismes pels quals les cèl·lules tumorals són més resistents a factors com la hipòxia, la falta de nutrients o el dany genòmic.

El grup treballa tant en la vessant bàsica de la recerca com en la clínica. D’una banda, estudiant els mecanismes de la biologia tumoral i la progressió maligna, i de l’altra caracteritzant possibles marcadors tumorals. També, en coordinació amb altres grups de recerca, treballa en diversos estudis col·lectius relacionats amb la vessant histopatològica dels respectius projectes d’investigació.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Vicente
Peg Cámara
Metge/ssa
Patologia Mamària
Investigador
Patologia Molecular Translacional
Dra. Carmela
Iglesias Felip
Metge
Anatomia Patològica
Patologia Molecular Translacional