Del laboratoria l'hospital

Pneumologia

Pneumologia a Vall d'Hebron Institut de Recerca

L’activitat de recerca bàsica i clínica del grup se centra sobretot en àrees d’inflamació i reparació, insuficiència respiratòria i hipòxia tissular, i hi ha complementarietat i interrelació d’aquestes àrees per a l’estudi de malalties com l’asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, coneguda com MPOC, fibrosi pulmonar, infeccions, trasplantaments, hipertensió pulmonar i trastorns respiratoris del son.

Informació destacada

Les línies de recerca, bàsiques i clíniques, del grup se centren sobretot en àrees d’inflamació i reparació, insuficiència respiratòria i hipòxia tissular. Aquestes àrees es complementen i es relacionen entre elles per a l’estudi de malalties com l’asma, l’MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), la fibrosi pulmonar, infeccions, trasplantaments, situacions d’hipertensió pulmonar o trastorns del son d’origen respiratori.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Antonio
Roman Broto
Director Assistencial
Direcció Assistencial
Investigador
Pneumologia
Dr. Mario
Culebras Amigo
Dr. Marc
Miravitlles
Metge/ssa
Pneumologia
Sra. Núria
Bassas Bolibar
Malalties relacionades
Descobreix més