Del laboratoria l'hospital

Pneumologia

Pneumologia a Vall d'Hebron Institut de Recerca

L’activitat de recerca bàsica i clínica del grup se centra sobretot en àrees d’inflamació i reparació, insuficiència respiratòria i hipòxia tissular, i hi ha complementarietat i interrelació d’aquestes àrees per a l’estudi de malalties com l’asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, coneguda com MPOC, fibrosi pulmonar, infeccions, trasplantaments, hipertensió pulmonar i trastorns respiratoris del son.

Informació destacada

Les línies de recerca, bàsiques i clíniques, del grup se centren sobretot en àrees d’inflamació i reparació, insuficiència respiratòria i hipòxia tissular. Aquestes àrees es complementen i es relacionen entre elles per a l’estudi de malalties com l’asma, l’MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), la fibrosi pulmonar, infeccions, trasplantaments, situacions d’hipertensió pulmonar o trastorns del son d’origen respiratori.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Antonio
Roman Broto
Director Assistencial
Direcció Assistencial
Investigador
Pneumologia
Sra. Núria
Bassas Bolibar
Dr. Mario
Culebras Amigo
Dr. Marc
Miravitlles
Malalties relacionades
Notícies i activitats
Descobreix més