Del laboratoria l'hospital

Recerca Biomèdica en Cèl·lules Mare de Càncer

Recerca Biomèdica en Cèl·lules Mare de Càncer a Vall d'Hebron Institut de Recerca

Un dels nostres principals objectius és la detecció precoç del càncer de mama i l’estudi de nous gens implicats en aquest tipus de patologia. El grup se centra en la identificació i caracterització gènica en tumors mamaris, així com marcadors en càncer de pulmó, laringe i faringe amb valor diagnòstic i pronòstic que ajudin a focalitzar un tractament quimioteràpic més específic. 

Informació destacada

La recerca del grup se centra, majoritàriament, en l’envelliment de les cèl·lules per estrès. Centrats en els que tinguin paper en el càncer, al laboratori desenvolupen cribratges genètics basats en la detecció de nous gens relacionats amb la proliferació cel·lular. La recerca en aquest sentit es basa en l’ús de diferents models cel·lulars: cèl·lules primàries humanes, cèl·lules murines o cèl·lules immortalitzades capaces d’entrar en senescència.

Treballa en la identificació i caracterització dels gens i microARNs en tumors mamaris associats a caràcter més agressiu (triple negatiu); de marcadors en càncer de pulmó, laringe i faringe amb valor diagnòstic i pronòstic que ajudin a focalitzar un tractament quimioteràpic més específic. Amb especial atenció al càncer de mama i la seva detecció abans de la manifestació clínica, també s’estudia nous gens implicats en càncer a partir de la seva identificació en rastrejos genètics massius a nivell bàsic.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Juan
Lorente Guerrero
Cap de Servei
Otorinolaringologia
Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer
Malalties relacionades
Notícies i activitats
Descobreix més