Del laboratoria l'hospital

Recerca Biomèdica en Ginecologia

Recerca Biomèdica en Ginecologia a Vall d'Hebron Institut de Recerca

L’ objectiu final del grup és millorar la diagnosi, prognosi i teràpia, per ser capaços de controlar la mortalitat en aquests càncers. Els d’endometri i ovaris són els càncers més importants en ginecologia, per prevalença i mortalitat. Representen un total de 558.000 i 228.000 casos i morts per any respectivament. 

Informació destacada

Un dels agreujants del càncer d’endometri o ovaris és l’alt percentatge de pacients no es diagnostiquen correctament i acaben amb una evolució desfavorable i recurrència. Per això el grup treballa per identificar i caracteritzar noves molècules, que podrien tenir un paper rellevant en la transformació cel·lular neoplàstica i/o amb el creixement, progressió i disseminació d’aquest tipus de tumors, així com la resistència a les teràpies actuals. També desenvolupen noves eines de rellevància clínica, instruments per millorar la gestió clínica de les pacients, en estreta col·laboració entre investigadors clínics, bàsics i translacionals, per centrar tots els projectes en resoldre necessitats clíniques. A més dels càncers, el grup dirigeix la seva recerca a altres malalties ginecològiques com l’endometriosi.

Entra a la pàgina del grup de recerca

 

 

 
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Antonio
Gil Moreno
Cap de Servei
Ginecologia
Recerca Biomèdica en Ginecologia
Dr. Octavi
Córdoba Cardona
Metge
Patologia Mamària
Recerca Biomèdica en Ginecologia