Del laboratoria l'hospital

Recerca Biomèdica en Ginecologia

Recerca Biomèdica en Ginecologia a Vall d'Hebron Institut de Recerca

L’ objectiu final del grup és millorar la diagnosi, prognosi i teràpia, per ser capaços de controlar la mortalitat en aquests càncers. Els d’endometri i ovaris són els càncers més importants en ginecologia, per prevalença i mortalitat. Representen un total de 558.000 i 228.000 casos i morts per any respectivament. 

Informació destacada

Un dels agreujants del càncer d’endometri o ovaris és l’alt percentatge de pacients no es diagnostiquen correctament i acaben amb una evolució desfavorable i recurrència. Per això el grup treballa per identificar i caracteritzar noves molècules, que podrien tenir un paper rellevant en la transformació cel·lular neoplàstica i/o amb el creixement, progressió i disseminació d’aquest tipus de tumors, així com la resistència a les teràpies actuals. També desenvolupen noves eines de rellevància clínica, instruments per millorar la gestió clínica de les pacients, en estreta col·laboració entre investigadors clínics, bàsics i translacionals, per centrar tots els projectes en resoldre necessitats clíniques. A més dels càncers, el grup dirigeix la seva recerca a altres malalties ginecològiques com l’endometriosi.

Entra a la pàgina del grup de recerca

 

 

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Antonio
Gil Moreno
Cap de Servei
Ginecologia
Recerca Biomèdica en Ginecologia
 
Notícies i activitats