Del laboratoria l'hospital

Recerca Biomèdica en Melanoma

Recerca Biomèdica en Melanoma a Vall d'Hebron Institut de Recerca

Els objectius del programa de melanoma són identificar i analitzar els reguladors clau del principi i progressió del melanoma per millorar-ne la detecció precoç i la teràpia dirigida. Alhora, identificar biomarcadors per millorar la teràpia personalitzada

Informació destacada

Traslladar la recerca a la pràctica clínica és un dels principals objectius del grup. A través de recerca bàsica i preclínica, utilitza models animals; i amb la investigació clínica, condueix assaigs que portin als pacients els mètodes millorats de prevenció, detecció i tractament. 

Les línies de recerca contemplen l’ús del melanoma espontani en models animals i cèl·lules derivades de pacients, obtingudes directament de teixit fresc. Aquesta pràctica permet modelar el càncer recapitulant la patologia humana amb gran precisió. El laboratori ha estat generant cèl·lules derivades de pacients i establint els protocols per treballar amb PDX (patient derived xenografts) generant una col·lecció de mostres vives. La intenció és expandir aquesta col·lecció i construir un grup que representi la diversitat biològica del melanoma de manera global, que ens permeti dur a terme estudis personalitzats provant l’eficàcia de nous fàrmacs i resposta a tractaments.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats