Del laboratoria l'hospital

Recerca clínica/innovació en la pneumònia i sèpsia (CRIPS)

Recerca clínica/innovació en la pneumònia i sèpsia (CRIPS)

Centrat en els aspectes de major prevalença d’infeccions a l’UCI, el grup desenvolupa la recerca translacional i clínica en cures intensives. Així, estudien patologies com la pneumònia associada a la ventilació, la pneumònia severa adquirida a la comunitat, la pneumònia nosocomial, i infeccions respiratòries oportunistes en pacients immunocompromesos greus.

Informació destacada

Les línies de recerca del grup se centren en infeccions greus bacterianes, micòtiques i virals en aquest context. També n’aborda els problemes de diagnòstic, prevenció i gestió, que són de caràcter estratègic. Per un millor control d’infeccions a l’UCI, el grup també participa en diversos projectes relacionats amb el desenvolupament, execució i avaluació de mesures de cures, comptant amb el suport transversal d’infermeria i d’altres professionals de recerca.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Joan
Balcells Ramírez
Cap de Secció
Cures Intensives Pediàtriques
Investigador Principal
Recerca Clínica / Innovació en la Pneumònia i Sèpsia (CRIPS)
Dra. Yolanda
Peña-López
Metge/ssa
Pediatria
Malalties relacionades
Notícies i activitats