Del laboratoria l'hospital

Senyalització cel·lular i apoptosi

Senyalització cel·lular i apoptosi a Vall d'Hebron Institut de Recerca

L’aproximació a la senyalització cel·lular del grup vol contribuir a una major comprensió de la fisiopatologia de les malalties neurodegeneratives, com l’Alzheimer o el Parkinson, o el paper de la mort dels receptors antagonistes en el desenvolupament d’alguns càncers.

Informació destacada

La principal fita del grup és l’estudi de les proteïnes que siguin capaces d’antagonitzar la mort cel·lular mediada per receptors, a més de la relació que puguin tenir amb la supervivència, diferenciació i les diverses vies de senyalització.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé
Director
Direcció de Recerca
Malalties relacionades