Del laboratoria l'hospital

Sistema nerviós perifèric

Sistema nerviós perifèric a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El nostre laboratori, a la Unitat de Trastorns Neuromusculars del Servei de Neurologia, té una història de vint anys en l’atenció clínica i la recerca de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i altres malalties de les neurones motores (hereditàries, paraplegia espàstica, síndrome postpòlio, malaltia de Hirayama, atròfia muscular espinal), miastènia gravis, miopaties determinades genèticament, i les neuropaties perifèriques.

Informació destacada

Treballen amb la hipòtesi que alguns casos d’ELA poden ser deguts a la informació genètica que falta o a l’excés de cromosomes. Per això investiguen per determinar els gens específics implicats en l'ELA, i la contribució dels reordenaments d'ADN en les causes de la malaltia. Les principals línies de recerca del grup se centren en treure l’entrellat del paper de la informació genètica i les mutacions en l’ELA familiar, per trobar la connexió entre les proteïnes mutants i les seves vies patològiques.

El treball del grup també consisteix en la recerca de biomarcadors eficaços en el líquid cefaloraquidi i en la sang, que han de permetre avaluar nous fàrmacs i tractaments per l’ELA. A més de l’esclerosi lateral amiotròfica, el grup treballa en altres malalties del sistema nerviós perifèric, com la miastènia greu, miopaties i neuropaties perifèriques, per aconseguir una millor comprensió de les correlacions clíniques, genètiques i patològiques d'aquestes malalties.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Josep
Gámez
Cap de Secció
Neurologia
Investigador Principal
Sistema Nerviós Perifèric
Dra. Maria
Salvadó
Investigadora
Sistema Nerviós Perifèric
Dra. Alba
Sierra Marcos
Metge/ssa
Sistema Nerviós Perifèric
Sra. Elisenda
Conde Rodriguez
Infermer/a
Sistema Nerviós Perifèric
 
Notícies i activitats
Descobreix més