Del laboratoria l'hospital

Terapèutica experimental

Grup de terapèutica experimental a Vall d'Hebron

Els objectius actuals del grup se centren a identificar el subconjunt de tumors que és més probable que responguin a teràpies dirigides en càncer de mama amb especial focus en PI3K, CDK4/6 i inhibidors PARP. Estudiar la manera d'acció sobre la hipòtesi basada en la combinació de fàrmacs. Proposar noves estratègies terapèutiques per tractar el càncer de mama i desenvolupar models preclínics basats en explants de tumors en ratolins immunodeprimits.

Informació destacada

Treballem per desenvolupar biomarcadors farmacodinàmics predictius de la via PI3-K, així com inhibidors CDK4/6.  Revelar nous mecanismes de resistència contra teràpies dirigides a la línia germinal BRCA1/2 en càncer de mama, i establir un model preclínic de pacient amb càncer de mama, per explorar les hipòtesis basades en teràpies combinades.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
  
Notícies i activitats