Del laboratoria l'hospital

Teràpia cel·lular i gènica

Teràpia cel·lular i gènica a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup de recerca en teràpia cel·lular i gènica investiga per una major comprensió i per superar algunes de les barreres que limiten actualment l’aplicació clínica de la teràpia gènica hematopoètica. 

Informació destacada

Aquest grup de recerca busca millores en la resposta immunitària vers el producte transgènere, o com les eines de teràpia gènica es poden utilitzar per induir la tolerància immune en models preclínics. Un dels focus de recerca és trobar teràpia gènica clínicament aplicable per a malalties rares d’origen genètic, i nous paradigmes per modelar diversos aspectes de les malalties hereditàries.

Entra a la pàgina del grup de recerca