Del laboratoria l'hospital

Trasplantaments digestius

Trasplantaments digestius a Vall d'Hebron Institut de Recerca

El grup de trasplantaments digestius centra els seus punts d’interès en trasplantament i cirurgies hepàtiques i digestives, en adult i en pediatria. 

Informació destacada

Duu a terme recerca experimental en cirurgia hepàtica, a més de recerca clínica en aspectes relacionats amb la cirurgia hepàtica, pancreàtica i biliar; en trasplantament intestinal, i en trasplantament hepàtic parcial (donacions en viu).

Igualment desenvolupa estudis clínics en immunosupressió en trasplantament de fetge. Alhora que investiga de manera experimental en cirurgies mínimament invasives a través d’orificis naturals, juntament amb el Dr. J.R. Armengol i el Servei d’Endoscòpia de l’Hospital. 

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
 
Professionals relacionats
Dra. Itxarone
Bilbao Aguirre
Cap de Secció
Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments
Trasplantaments Digestius