Del laboratoria l'hospital

Tumors gastrointestinals i endocrins

Grup de tumors gastrointestinals i endocrins a Vall d'Hebron

El grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins centra les seves estratègies en el descobriment de nous biomarcadors en l’oncogènia gastrointestinal, la validació de nous biomarcadors i la identificació de marcadors predictius. Ho fa desenvolupant estratègies per identificar poblacions de pacients i nous fàrmacs dirigits a diferents propietats del càncer.

Informació destacada

Les línies de treball del grup apunten al descobriment i validació de nous biomarcadors, així com el desenvolupament de models preclínics rellevants in vitro i in vivo, tot posant l’èmfasi en la identificació de marcadors predictius, amb l’objectiu final de millorar el diagnòstic i pronòstic d’aquest tipus de càncer.

El grup participa en consorcis multidisciplinaris, multinacionals i programes de recerca col·laboratius d’excel·lència. També treballa amb grups acadèmics i empreses farmacèutiques en la validació de fàrmacs reposicionats o fàrmacs candidats, alhora que va ampliant la col·laboració amb altres equips del VHIO.

Entra a la pàgina del grup de recerca