Del laboratoria l'hospital

Tumors toràcics i càncer de cap de coll

Grup de tumors toràcics i càncer de cap i coll a Vall d'Hebron

El grup de Tumors  Toràcics i Càncer de Cap i Coll treballa per contribuir al desenvolupament de fàrmacs i teràpies adequades per a tumors toràcics, i de cap i coll. Mitjançant la recerca translacional, s’apropa a la medicina personalitzada avançada per a pacients amb càncer de pulmó. Alhora, treballa per optimitzar les noves aproximacions a tractaments per a pacients amb tumors toràcics malignes, i de cap i coll.

Informació destacada

Actualment el grup se centra en la posada en pràctica de la translocació d’ALK, l’estudi de l’eficàcia dels inhibidors PI3K/mTOR en pacients amb càncer de pulmó resistent a EGFR TKI, i l’estudi de l’eficàcia dels inhibidors de PARP en càncer de pulmó.

S’ocupa de l’anàlisi de les característiques epidemiològiques i clíniques de les dones diagnosticades de càncer de pulmó. Aposta pel reforç de la multidisciplinarietat per proporcionar una atenció òptima als pacients, i pren una intervenció activa en la lluita contra el tabaquisme.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dra. Enriqueta
Felip
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Grup de tumors toràcics i càncer de cap i coll
 
Notícies i activitats