Del laboratoria l'hospital

Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia UNINN

Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia UNINN

El grup investiga per aprofundir en el coneixement neurobiològic, fisiopatològic i funcional dels mecanismes que intervenen en diversos trastorns neurològics, per poder traslladar els nous coneixements a la clínica. 

Informació destacada

L’equip té diverses línies de recerca consolidades, entre les quals la de neurotraumatologia, l’estudi de la hidrocefàlia i alteracions en la dinàmica del líquid cefaloraquidi, i la investigació de malformacions congènites craniocervicals.

Els projectes de recerca del grup UNINN, tradicionalment d’orientació clínica, han incorporat la recerca bàsica tot i mantenir una aproximació sempre centrada en els pacients. Un dels seus objectius principals és augmentar la recerca translacional per millorar la prognosi i qualitat de vida dels pacients.

Entra a la pàgina del grup de recerca