Del laboratoria l'hospital

Xoc, disfunció orgànica i ressuscitació

Xoc, disfunció orgànica i ressuscitació a Vall d'Hebron Institut de Recerca

L’objectiu del grup de recerca és investigar de manera integral i innovadora en les àrees de xoc, disfunció dels òrgans, reanimació i monitoratge dels pacients en estat crític. Des de la unitat de cures intensives de l’Hospital, el grup té especial interès a aplicar la intel·ligència artificial per obtenir solucions innovadores per als pacients malalts en estat crític.

Informació destacada

Les línies de recerca del grup inclouen una unitat de recerca clínica, amb metges dedicats les 24 hores i els 7 dies de la setmana a la investigació en relació directa amb els pacients. També s’ocupen de patologies relacionades amb el seu àmbit de recerca, com la sèpsia i el xoc sèptic, aturada cardíaca i suport vital, patologia neurocrítica, insuficiència respiratòria o renal aguda, malalties infeccioses en el pacient crític, o aspectes que es deriven del trasplantament d’òrgan sòlid.

Entra a la pàgina del grup de recerca

Especialitats assistencials
Unitats docents
Professionals relacionats
Dr. Juan Carlos
Ruiz Rodríguez
Metge/ssa
Medicina Intensiva
Investigador Principal
Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació
Dr. Jordi
Riera del Brío
Metge/ssa
Medicina Intensiva
Investigador Principal
Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació
 
Notícies i activitats