El teu temps no té preu

Associació Catalana Deficits Inmunitaris (ACADIP)

Associació Catalana Dèficits Immunitaris (ACADIP)

L’ACADIP és l’Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris. Es va fundar el 28 de juny de 2008 i està registrada al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’àmbit d’actuació de l‘ACADIP és principalment tot el territori de Catalunya. Actualment l’associació col·labora molt estretament amb la Unitat de Patologia Infecciosa i d’Immunodeficiències de Pediatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

 

www.acadip.org