L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

El Dr. Marc Miravitlles lidera la guia oficial europea de la malaltia pulmonar per dèficit d'alfa-1 antitripsina

dilluns, 5 febrer, 2018

El Dr. Marc Miravitlles ha liderat la “Guia de la Societat Europea de Respiratori sobre la diagnosi i el tractament de la malaltia pulmonar per dèficit d'alfa-1 antitripsina”.

La Societat Europea de Respiratori (European Respiratori Society, ERS) edita aquest document oficial sobre la malaltia pulmonar per déficit d'alfa-1 antitripsina. Com explica el Dr. Miravitlles, “aquesta és una malaltia congènita i minoritària. L’organisme del pacient presenta dèficit en la producció d’una proteïna, l’alfa-1 antitripsina. Els pacients tenen un risc augmentat d’emfisema pulmonar i, en menor mesura, de malaltia hepàtica crònica”. La nova guia, que s’acaba de publicar, substitueix l’anterior, que és de l’any 2003. El Dr. Miravitlles és pneumòleg del Servei de Pneumologia de Vall d’Hebron i investigador del grup de recerca en Pneumologia de Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

El tractament d’aquesta patologia requereix centres d’excel·lència que acumulin l’experiència necessària. “Vall d’Hebron és centre d’excel·lència en el tractament d’aquesta patologia –explica el Dr. Miravitlles–. Aquí tractem malalts de Catalunya i també de la resta d’Espanya. Tractem uns 100 casos greus i 200 moderats cada any. A més, Vall d’Hebron forma part de la Xarxa Europea de Recerca Pulmonar”.

El Centre d’Excel·lència Vall d’Hebron en la malaltia pulmonar per déficit d'alfa-1 antitripsina té una consulta externa i un hospital de dia on es fa tractament substitutiu amb hemoderivat intravenós. “A més, al laboratori hi ha experts en tècniques diagnòstiques a nivell molecular i genètic, i també col·laborem amb el Servei d’Hepatologia per fer un cribratge dels malalts i detectar afectacions hepàtiques”, afegeix el Dr. Miravitlles.

Entre les novetats de la guia, destaca que s’estableix quines persones han de fer-se determinacions per diagnosticar la malaltia. “Tots els malalts que presentin malaltia pulmonar obstructiva crònica s’han de fer les proves –afirma el Dr. Miravitlles–. També descriu les tècniques de laboratori més útils. Primer cal fer una detecció en sang, i, si es detecten nivells baixos d'alfa-1 antitripsina, es fan proves genètiques molt més específiques. La guia també assenyala que el tractament específic per a aquesta malaltia, que és un hemoderivat intravenós, hauria de ser accessible de forma equitativa a tota Europa”.

Comparteix aquest contingut