L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

El Dr. Xavier Montalban lidera la primera Guia Europea de Pràctica Clínica en Esclerosi Múltiple

Guia Europea de Pràctica Clínica en Esclerosi Múltiple, Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya, esclerosi múltiple
dijous, 1 març, 2018

El Dr. Xavier Montalban, cap de Neurologia-Neuroimmunologia i director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya del Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospitalari ha estat el coordinador de la primera  Guia Europea de Pràctica Clínica en Esclerosi Múltiple que compta amb l'aval de l'ECTRIMS i l'EAN. En aquest treball també ha participat la Dra. Susana Otero-Romero, metgessa del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron i ha estat signada per 26 neuròlegs, màxims experts en esclerosi múltiple (EM) de les principals universitats europees. 

La Guia ha estat publicada a les dues revistes científiques oficials de cada institució: Multiple Sclerosis Journal European Journal of Neurology.

L'objectiu del comitè d'experts que han participat en el desenvolupament d'aquesta Guia ha estat homogeneïtzar la presa de decisions en el tractament de l'EM dotant als professionals de la salut d'un document de suport sòlid en la presa de decisions respecte als tractaments farmacològics disponibles actualment. Les pautes cobreixen el tractament en pacients adults, la síndrome clínicament aïllada (CIS), el control de la resposta al tractament, la interrupció i el canvi d'estratègia terapèutica i el tractament en situacions especials com per exemple, l'embaràs.

Per formular les 20 recomanacions que recull la Guia es va utilitzar el mètode GRADE que consisteix en l'avaluació de la qualitat de l'evidència i la compensació benefici/risc en un procés de consens de dues fases. D'aquesta manera, primer es van elaborar les recomanacions, a favor o en contra, de l'ús de cada fàrmac i després es va determinar el grau de recomanació, fort o dèbil, d'acord amb l'evidència o la declaració de consens.

Per a l'elaboració de la Guia es van tenir en compte tots els medicaments modificadors del curs de la malaltia aprovats per l'Agència Europea del Medicament en el moment de publicació. 

L’esclerosi múltiple

L'esclerosi múltiple és una malaltia inflamatòria desmielinitzant del sistema nerviós central que es caracteritza per la inflamació, la desmielinització i l'evolució degenerativa. Normalment apareix entre els 20 i els 40 anys i afecta més a les dones que als homes, en una proporció de 2-3 dones per cada home. S'estima que hi ha unes 700.000 persones afectades a Europa per les que actualment no hi ha tractament curatiu. Entre el 85% i 90% de les persones amb EM presenta les formes remitent-recurrent i secundària progressiva, mentre que el 10-15% presenta la forma primària progressiva.

Al mes de gener de 2018 l'EMA ha aprovat l'ús de l'ocrelizumab per al tractament de l'EM primària progressiva. Aquesta nova incorporació representa una fita de gran importància donat que fins aleshores no es disposava de cap fàrmac que ajudés a alentir l'evolució de la malaltia en aquest grup de persones que experimentaven una evolució molt ràpida i agressiva.

Comparteix aquest contingut
Professionals relacionats
Dr. Xavier
Montalban Gairín
Cap de Servei
Neuroimmunologia clínica