L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

Investigadors de Vall d’Hebron publiquen una revisió sobre la influència de la radioteràpia i la cirurgia contra el càncer sobre el sistema immunitari

equip
dimecres, 16 desembre, 2020

El treball, publicat a Frontiers in Oncology, posa un èmfasi especial en el paper del microambient tumoral en la resposta als tractaments.

Investigadors de Vall d’Hebron han publicat una revisió sobre la influència que tenen els tractaments quirúrgics o de radioteràpia contra el càncer en la resposta immunitària dels pacients. En l’elaboració de l’article, ja disponible a la revista Frontiers in Oncology, hi han participat el Grup d’Oncologia Radioteràpica del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el Grup de Recerca Biomèdica en Cèl·lules Mare de Càncer del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), els Serveis d’Oncologia Radioteràpica i d’Otorinolaringologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, la Universitat Autònoma de Barcelona i el CIBER de Càncer (CIBERONC).

En els últims anys, s’han portat a terme grans avenços amb relació a la radioteràpia i la cirurgia de precisió per al tractament del càncer, així com en les estratègies per augmentar la resposta immunitària antitumoral. En concret, la immunoteràpia, consistent en l’estimulació del sistema immunitari, ha revolucionat la manera de tractar els tumors. «Tot i així, la influència que tenen la cirurgia o la radioteràpia en la resposta immunitària del pacient encara està molt poc caracteritzada», afirma el Dr. Sergi Benavente, adjunt del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, investigador del Grup d’Oncologia Radioteràpica del VHIO i primer autor de l’article.

El treball es desenvolupa en tres grans blocs. En el primer, els autors descriuen les dificultats que suposa que, en molts casos, els pacients no responguin als tractaments amb immunoteràpia. Per això, expliquen les diferències que hi ha entre els pacients amb tumors que responen a immunoteràpia i els que no. També consideren el paper que hi juga el microambient tumoral –és a dir, les cèl·lules sanes, el sistema immunitari, els vasos sanguinis i les cèl·lules de suport del voltant del tumor– en l’eficàcia de la teràpia.

A la segona part, l’article se centra en el desenvolupament de tractaments basats en la combinació d’immunoteràpia i radioteràpia, ja que la radiació és capaç de promoure una resposta immunitària contra les cèl·lules tumorals.

Finalment, els investigadors expliquen l’impacte clínic que pot exercir el microambient tumoral en el context de la cirurgia i la radioteràpia. Per tenir resultats clínics millors, sembla que seria clau tenir en compte la resposta immunitària integral, on tot el microambient tumoral està implicat. «Aquests mecanismes de modulació del microambient tumoral en el context quirúrgic i de radioteràpia tenen un gran potencial per establir noves possibilitats terapèutiques per obtenir més benefici clínic en el tractament del càncer», explica el Dr. Benavente.

En el futur, entendre el metabolisme del càncer i comprendre en profunditat el paper del microambient tumoral en la resposta immunitària serà clau per definir la resposta individual als tractaments i dissenyar estratègies innovadores per al tractament del càncer.

Comparteix aquest contingut