L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

L'equip d'Infermeria i Fisioteràpia de la Unitat d’Ictus de Vall d’Hebron guardonades al XXIV Congrés Anual de SEDENE

dilluns, 27 novembre, 2017

Un grup d'infermeres de la Unitat d'Ictus de l'Hospital Vall d'Hebron i dels grups de recerca en Malalties Neurovasculars de Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha estat guardonat amb el segon premi a la millor comunicació oral en el XXIV Congrés Anual de la Societat Espanyola d'Infermeria Neurològica (SEDENE) celebrat a València.

El treball, realitzat conjuntament amb fisioterapeutes, duu el títol de Mobilització Primerenca i Atenció Interdisciplinaria (ENFIS) a la Unitat d'Ictus: Impacte Funcional i Qualitat de Vida al cap de 90 dies. Es tracta d'un protocol de mobilització primerenca i inici de la rehabilitació precoç, determinat per l'equip multidisciplinari (infermeria, neuròlegs, fisioterapeutes, auxiliars), dels pacients que ingressen a la unitat d'ictus. S'analitza la seva tolerància, tipus i evolució durant l'ingrés així com la seva qualitat de vida, resultat a nivell funcional i supervivència al cap de 90 dies.

L’equip de Vall d’Hebron ha presentat altres quatre comunicacions orals i un pòster que resumim a continuació:

- Avaluació del grau de coneixements adquirits amb l'App gamificada 'Ictus Prevention App'. Implantada en la Unitat d'Ictus com a complement d'educació sanitària en pacients que han patit un ictus, l'ús de l'App ha demostrat un augment del coneixement en relació al tractament, els factors de risc i la detecció precoç de la simptomatologia de l'ictus. És una mostra que les innovacions tecnològiques poden contribuir a assolir millors resultats en salut.

- Implementació d'un protocol de cures d'infermeria per a la detecció precoç de pseudoaneurismes. A causa de l'increment de pacients amb ictus tractats mitjançant trombectomia endovascular, i la detecció de complicacions relacionades amb el punt de punció, la Unitat d'Ictus i el Servei de Neuroradiologia Intervencionista de l'Hospital Vall d'Hebron, han creat un protocol de cures d'infermeria específic per la detecció i prevenció d'esdeveniments adversos associats al procediment. En aquest treball es recullen les dades de 140 pacients tractats prospectivament entre febrer i juliol de 2017.

- Atenció d'infermeria experta a pacients "Codi Ictus", resultats de la implantació del protocol d'actuació ràpida. En aquest treball es presenten els resultats de 603 pacients tractats dins el protocol d'actuació ràpida al pacient que arriba mitjançant el circuit de codi ictus. Vam demostrar la disminució significativa en els temps de tractament de reperfusió i es detallen les actuacions d'infermeria en tot el procés.

- Detecció de fibril·lació auricular en la Unitat d'Ictus mitjançant telemetria cardíaca i el seu valor predictiu. La fibril·lació auricular (FA) és una causa freqüent d'ictus i habitualment està infradiagnosticada. L’objectiu va ser avaluar la detecció de FA no coneguda en els pacients ingressats a la Unitat d'Ictus mitjançant telemetria cardíaca.

- Pòster: Sistemes de monitoratge cardíac en la unitat d'ictus i tassa d'efectivitat. S'analitzen diversos sistemes de detecció de FA en la Unitat d'Ictus (telemetria cardíaca contínua i holter wearable) i s'exposa el paper d'infermeria en els diferents tipus de monitoratge cardíac.

Aquest any s'han rebut un total de 53 resums per comunicacions orals o pòsters. El comitè científic de SEDENE ha valorat positivament l'augment tant en la qualitat dels treballs científics presentats aquest any com la quantitat d'aquests.

Comparteix aquest contingut