L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

Vall d’Hebron desenvolupa un Model d’Acreditació COVID-19 per millorar la resposta de l’Hospital enfront de la pandèmia

dimarts, 28 juliol, 2020

Segons el model, Vall d'Hebron compleix el 86 % dels estàndards definits i s'identifiquen 96 bones pràctiques i 42 àrees de millora.

Vall d’Hebron ha desenvolupat un Model d’Acreditació COVID-19 per avaluar la capacitat de l’Hospital per donar resposta a les necessitats actuals i futures que provoca el context de la crisi del coronavirus. Aquest model serveix per identificar les àrees de millora que han de ser reforçades i les bones pràctiques que s’han de posar en valor i compartir amb altres institucions.

Segons l’avaluació feta a Vall d’Hebron mitjançant aquest mateix model, s’ha determinat que l’Hospital compleix el 86 % dels estàndards definits i s’hi identifiquen 96 bones pràctiques i 42 àrees de millora, a partir de les quals s’establirà un pla d’acció que es posarà en marxa a curt termini.

El model d’acreditació COVID-19 consta de 208 estàndards (cada estàndard defineix cadascuna de les recomanacions o requeriments que l’Hospital ha d’acomplir per tal de donar una resposta adequada a l’atenció dels pacients en el context de la pandèmia de la COVID-19).

Els estàndards analitzen aspectes clínics com l’organització de l'assistència sanitària (a les àrees d’Urgències, Hospitalització, Crítics, Àrees Quirúrgiques, Atenció Ambulatòria, Àrees de suport al Diagnòstic i Tractament, etc.) o les accions de prevenció i control de la infecció (per exemple, el sistema de detecció precoç de casos i seguiment de contactes). També analitzen aspectes no clínics com la provisió de recursos materials i infraestructures, l’organització i gestió dels professionals (com ara l’acreditació de competències), els sistemes d'informació per al seguiment de la pandèmia o els circuits de comunicació amb professionals, pacients i comunitat (per exemple, el recolzament social i de salut mental, l’acompanyament i la comunicació amb pacients i familiars).

Per tal d’elaborar el model d’acreditació, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha fet una revisió de procediments i plans de preparació i resposta que s’han dissenyat a nivell internacional davant la pandèmia de la COVID-19. També s’han revisat els propis plans de contingència i adaptació aplicats a Vall d’Hebron. Finalment, el model ha estat validat pels referents del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia, el Servei de Malalties Infeccioses, Salut Laboral, Direcció de Processos i Qualitat i la Unitat de Suport a les Acreditacions del centre.

L’acreditació s’ha realitzat en dues fases: d’una banda, s’ha fet una autoavaluació mitjançant grups focals de professionals de les àrees implicades; i de l’altra, a través d’auditories presencials dutes a terme a les diferents unitats de l’Hospital.

En definitiva, aquest sistema d'acreditació busca, en un context de crisi com l'ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, una atenció hospitalària més efectiva, eficient i segura que, a més, generi confiança en la ciutadania. Aquest objectiu, però, no s'aconsegueix únicament amb una acreditació puntual, sinó també a través del seguiment durant els propers mesos, tant dels elements inclosos en cadascun dels estàndards del model, com de les accions de millora que s’implementin a l’Hospital.

Comparteix aquest contingut