L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

Vall d’Hebron ha estudiat la proteïna IL-6, clau per detectar els casos més greus de COVID-19, en més de 2.300 pacients des del 10 de març

Laboratoris clinics
dimarts, 12 maig, 2020

Som un dels pocs hospitals de l’Estat que estudia la IL-6 de forma urgent, les 24 hores i els 365 dies de l’any.

La IL-6 és una proteïna que s’ha popularitzat amb la pandèmia de la COVID-19, ja que s'ha demostrat que és un bon marcador de tempesta de citocines (una reacció immunitària defensiva potencialment mortal), fet que passa en un determinat percentatge de casos de COVID-19. Aquesta tempesta de citocines dona lloc a una resposta immunitària no controlada que causa la síndrome de destret respiratori agut (un tipus d'insuficiència respiratòria caracteritzada per l'aparició ràpida d'inflamació generalitzada als pulmons) i/o una fallada multiorgànica.

Segons explica el Dr. Manuel Hernández, cap del Servei d’Immunologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, “l’estudi de la concentració de la IL-6 és fonamental per saber l’estat d’inflamació del pacient i si és necessari prendre una decisió terapèutica com l’administració de fàrmacs biològics que bloquegen el receptor de la IL-6.”

Els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron han donat una resposta adient a aquestes circumstàncies excepcionals, tant en volum de mostres com en temps de resposta. Això ha estat possible perquè ja existia la infraestructura necessària per portar a terme aquest procés.

Des de fa més de dos anys, el Servei d’Immunologia ha disposat d’un gran catàleg de proves de citocines (un tipus de proteïna) de resposta ràpida. Aquest circuit de resposta ràpida es va crear per donar resposta a les següents necessitats assistencials: xoc sèptic, sèpsia neonatal, immunoteràpia cel·lular amb CART, immunoteràpia immunomoduladora en càncer i limfohistiocitosi hemofagocítica, entre d’altres. Per aconseguir-ho, es va instal·lar als Laboratoris Clínics Vall d’Hebron el primer sistema de l’Estat que permet obtenir resultats en només 75 minuts. Actualment, només dos hospitals més tenen operatiu aquest equip.

“Amb el gran èxit de sinergia entre els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron i els Serveis d’Immunologia, Bioquímica i Microbiologia, es va poder incloure, fa quasi un any, l’estudi de la IL-6 en el laboratori d’Urgències”, afirma el Dr. Manuel Hernández. D’aquesta manera ha estat possible estudiar la IL-6 en els pacients amb COVID-19 des de la seva arribada a Urgències fins al seu pas per Hospitalització i l’àrea de Crítics, de manera que els equips COVID-19 estan informats dels resultats de la IL-6 al llarg de les 24 hores del dia i els set dies de la setmana.

Gràcies a aquesta infraestructura, l’Hospital ha estat preparat per donar informació sobre la greu fase d’hiperinflamació dels pacients amb el coronavirus SARS-CoV-2, i ha permès estudiar durant aquestes setmanes més de 7.000 mostres d’IL-6 en més de 2.300 pacients amb COVID-19.

Comparteix aquest contingut
Professionals relacionats
Dr. Manuel
Hernández González
Dr. Ricardo
Pujol Borrell
Investigador Principal
Immunologia Diagnòstica
Dra. Pilar
Reimundo Díaz -Fierros
Biòloga
Laboratoris Clínics
Dra. María Teresa
Sanz Martinez
Dra. Laura
Viñas Giménez
Dra. Romina
Dieli Crimi
Sra. Adelaida
Parada Ramos
Administració
Immunologia
Dra. Mónica
Martínez Gallo
Investigador Principal
Immunologia Diagnòstica
Dra. Clara
Franco Jarava
Investigadora
Immunologia Diagnòstica
Sra. Aina
Aguiló Cucurull
Tècnic Especialista
Immunologia
Tècnic de Laboratori
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Sandra
Salgado Perandres
Tècnic Especialista
Immunologia
Dr. Roger
Colobran Oriol
Investigador Principal
Malalties Immunomediades i Teràpies Innovadores
Sra. Sandra
Prats Vázquez
Administració
Laboratoris Clínics
Descobreix més