L'actualitat de tot el Vall d'Hebron

Vall d'Hebron, pioner al món a utilitzar la combinació de la tècnica del gangli sentinella i del sistema OSNA de diagnòstic molecular ràpid en el càncer de tiroides

dilluns, 22 agost, 2016
  • Un equip multidisciplinari ha realitzat els estudis sobre la utilització d’aquestes dues tècniques a l’hora de decidir extirpar els ganglis limfàtics del pacient.
  • El carcinoma papil·lar tiroïdal, el més habitual dels que afecten la glàndula tiroïdal, freqüentment provoca metàstasi als ganglis limfàtics.
  • La utilització del gangli sentinella permet personalitzar la intervenció i decidir si cal extreure els ganglis limfàtics.

Un equip multidisciplinari de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha liderat els estudis per posar en marxa, per primer cop al món, la combinació de la tècnica del gangli sentinella i del sistema OSNA de diagnòstic molecular ràpid (One Step Nucleic Acid Amplification, de l’empresa Sysmex) aplicada al càncer de tiroides. Hi han participat els serveis d’Endocrinologia, d’Anatomia Patològica, Medicina Nuclear, Radiologia i la Unitat de Cirurgia Endocrina, Metabòlica i Bariàtrica. També hi han tingut una participació destacada el Servei d’Anestesiologia i el personal d’infermeria. Un fet que ha destacat el cap del Servei d’Endocrinologia, el Dr. Jordi Mesa, que ha explicat que “ha calgut crear un equip format per diferents especialitats, ja que aquest tractament exigeix una gran tasca de coordinació”. L’estudi del gangli sentinella amb aquesta tècnica molecular s’utilitza al Servei d’Anatomia Patològica des de fa diversos anys a carcinomes de mama i, recentment, també a carcinomes de cèrvix, segons comenta el cap del servei, el Dr. Santiago Ramon y Cajal.

La tècnica del gangli sentinella combinada amb el sistema de diagnòstic molecular ràpid és, segons el Dr. Carles Zafón, adjunt del Servei d’Endocrinologia, “un sistema quantitatiu que permet personalitzar la intervenció i decidir si cal extreure el gangli”. El principi d’actuació és el mateix que el que s’aplica al càncer de mama i el melanoma per decidir si cal extirpar els ganglis limfàtics de l’aixella (limfadectomia). Gràcies als estudis realitzats, ha quedat demostrat que es pot utilitzar per determinar si el càncer detectat a la glàndula tiroide ha afectat als ganglis del coll i cal extreure’ls. A més, es tracta d’una tècnica més acurada que l’ecografia per detectar si hi ha metàstasis.

 

El gangli sentinella al càncer de tiroides

Els ganglis limfàtics del coll són els primers a rebre el drenatge del tumor situat a la glàndula tiroide. En el cas del carcinoma papil·lar tiroïdal, que representa més del 80% d’aquests tipus de càncers, en un percentatge molt als dels casos causa metàstasis no detectable als ganglis limfàtics. A l’hora de decidir el tractament, la tècnica utilitzada habitualment fa una valoració del risc, en funció de les seves dimensions i agressivitat. Per contra, la utilització del gangli sentinella permet “fer una medicina més personalitzada i ser menys agressius en els casos que no cal ser-ho”, explica el Dr. Mesa. En aquest sentit, el Dr. Òscar González, metge adjunt de la Unitat de Cirurgia Endocrina del Servei de Cirurgia General i un dels investigadors implicats, assegura que “la biòpsia selectiva del gangli sentinella és la tècnica que, actualment, millor estadifica l’afectació ganglionar del carcinoma papil·lar tiroïdal. Comença a aportar evidència científica a un terreny on només hi havia opinions”.

El treball de l’equip de Vall d’Hebron ha estudiat 49 pacients en una prova pilot per analitzar el grau de precisió d’aquesta combinació de tècniques. En aquests casos, el dia anterior a la intervenció, l’ecografista localitza el tumor i hi injecta un isòtop radioactiu. Un cop al quiròfan, un detector de rajos gamma permet identificar i localitzar els ganglis limfàtics als quals drena el tumor i que el cirurgià pot extreure per la seva anàlisi. Després, en només 30’, el Servei d’Anatomia Patològica, utilitzant el sistema OSNA, que es basa en l’amplificació de l’RNA missatger de proteïnes exclusives del tumor, confirma el diagnòstic. La Dra. Carmela Iglesias, metgessa adjunta d’aquest servei, i que també ha participat en la recerca sobre el gangli sentinella, ha destacat que “la implementació de tècniques moleculars permet obtenir en el mateix acte quirúrgic un resultat definitiu, ràpid i precís sobre la presència de metàstasi al gangli, amb un marge d’error en el resultat inferior a l’obtingut amb les tècniques d’anàlisi anatomopatològiques clàssiques”. A la vegada, la conjunció del gangli sentinella i el sistema OSNA permet “adaptar l’actuació quirúrgica al que realment necessita el pacient”.

Tot plegat, sense allargar la intervenció i de forma més fiable i reduint, en els casos que no es detecta metàstasi, els problemes derivats de l’extracció dels ganglis limfàtics, com ara l’hipoparatiroïdisme, o de la mateixa intervenció, com l’afectació a nervis del coll que controlen la fonació.

En aquest sentit, els dies 1 i 2 de juny es va celebrar a l’Hospital el Workshop avançat sobre càncer de tiroides: Gangli sentinella, Neuromonitorització i Ecografia cervical i Laríngia, que ha servit per analitzar els detalls d’aquesta tècnica i el treball multidisciplinari necessari per dur-la a terme.

Comparteix aquest contingut