Unim el nostre talent

Hospital General

Totes les especialitats mèdiques per a adults

 

El que ens fa únics al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és el reconeixement que ens avala. D’una banda, som referent estatal en 25 acreditacions CSUR (centres, serveis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut) que garanteixen l’accés a l’atenció sanitària de qualitat, segura i eficient a les persones amb malalties que necessiten cures d’un alt grau d’especialització. De l’altra, a nivell europeu, formem part de deu xarxes europees de referència en malalties minoritàries.

Assistència a l'Hospital General Vall d'Hebron

Presentació

A l’Hospital General donem resposta a totes les especialitats mèdiques i la majoria de les especialitats quirúrgiques dels adults. Som un hospital de nivell 3, és a dir, estem especialitzats en malalts greus, aguts i crítics i atenem casos clínics del màxim índex de gravetat i complexitat.

Visitem un milió dos-cents mil pacients l’any que alhora tenen l’opció de participar en assajos clínics liderats pels nostres equips d’investigadors. Aquesta proximitat entre els laboratoris i l’hospital és el nostre valor afegit. D’aquesta manera, la fluïdesa entre recerca i assistència ens permet traslladar els coneixements derivats de la investigació a l’atenció i la millora de la salut de les persones.

Les nostres àrees d’excel·lència són els transplantaments adults i pediàtrics d’òrgans i teixits. Som pioners en la creació de la figura del coordinador de transplantaments, que facilita la transició i integració dels pacients pediàtrics a adults.

Un altre punt fort de la nostra activitat assistencial és l’atenció oncològica, que es fonamenta en la investigació clínica i bàsica realitzada al mateix campus hospitalari. Som el centre que atén més casos d’oncologia a Catalunya, tant en edat adulta com pediàtrica. Disposem d’equips multidisciplinaris altament especialitzats i incorporem tots els aspectes preventius, de diagnòstic i terapèutics (incloses les teràpies personalitzades o la utilització de plataformes genòmiques).

A l’Hospital General hi ha també el primer hospital de dia específic d’Hematologia de tot l’Estat. Inaugurat el 2016, és un espai de 400 metres quadrats amb equipament avançat que busca millorar la qualitat de vida dels pacients i estalviar ingressos hospitalaris.

Situada a la segona planta de l’Hospital General, la Unitat d’Ictus incorpora un equipament pioner a disposició de l’equip mèdic, com ara un gabinet d’ecografia Doppler, un d’ecocardiografia i una sala de neurointervencionisme vascular. A més, disposa de tecnologia no invasiva que avalua el flux cerebral dels malalts i es controla de manera centralitzada.

Finalment, cal esmentar el Servei de Cardiologia, que lidera la unitat CSUR per a les malalties hereditàries del cor, les anomenades “cardiopaties familiars o congènites”. Les tècniques avançades en cirurgia cardíaca, juntament amb la investigació translacional i els programes multidisciplinaris, han donat resultats molt positius en aquesta malaltia d’alta prevalença: 250 casos per cada 100.000 habitants.

Grups de recerca
Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Dr. José
Álvarez Sabín
Cap de Servei
Neurologia
Dr. Daniel
Seron Micas
Cap de Servei
Nefrologia
Dr. Juan
Lorente Guerrero
Cap de Servei
Otorinolaringologia
Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer
Dr. Ricard
Ferrer Roca
Cap de Servei
Medicina Intensiva
Dr. Jaume Joan
Ferrer Sancho
Cap de Servei
Pneumologia
Dr. Sergio
Bellmunt Montoya
Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Dr. Jaume
Sastre Garriga
Metge
Neuroimmunologia clínica
Subdirector
Neuroimmunologia
Dr. Fernando
Azpiroz Vidaur
Cap de Servei
Aparell Digestiu
Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Dra. Mar
Tintore Subirana
Responsable/Coordinador
Neuroimmunologia clínica
Responsable Assistencial
Neuroimmunologia
Dr. Alberto
Jauregui Abularach
Cap de Servei
Cirurgia Toràcica
Investigador
Cirurgia General
Dr. Maria Luiza
De Souza Galvão
Coordinador Mèdic
Pneumologia
Dr. Josep
Gámez
Cap de Secció
Neurologia
Investigador Principal
Sistema Nerviós Perifèric
Sra. Carmen
Fernandez Vargas
Supervisora d'Infermeria
Direcció d'Infermeria

Les nostres xifres

614.000

pacients atesos l'any

907.000

visites a consultes externes

209.000

urgències ateses

32.000

intervencions quirúrgiques

62.500

altes hospitalàries

360

trasplantaments d'adults

Descobreix més