Tota la docència al teu abast

Angiologia

Angiologia a Vall d'Hebron

L’angiologia i la cirurgia vascular tracten la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca en les malalties vasculars. En aquest àmbit, els metges residents apliquen teràpies mèdiques, diagnòstics no invasius a través de la imatge, tractaments quirúrgics directes, endoscòpics i endovasculars en adults i en nens. A la Unitat Docent d’Angiologia i Cirurgia Vascular trobaràs el coneixement i l’experiència necessaris per dur a terme l’especialitat en hospitals de qualsevol nivell on l’especialista ha de tractar els diferents problemes d’aquest àmbit, des dels més senzills fins als més complexos.  

Informació destacada

La Unitat Docent d’Angiologia i Cirurgia Vascular té una plaça acreditada. Depèn del  Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular; però hi participen els serveis de Cirurgia General, Cardíaca i Toràcica. Fet que garanteix la possibilitat de treballar en equips multidisciplinaris.

L’especialitat es desenvolupa a les consultes externes, l’àrea d’hemodinàmica, la planta d’hospitalització, l’àrea quirúrgica i la Unitat d’Urgències. Tant de Medicina Interna com de Pediatria.

Durant el període de formació, els tutors acompanyen els residents de manera progressiva, i en funció de l’estat de la formació en què es trobin, poden fer diagnòstics preoperatoris, donar indicacions quirúrgiques en operacions i en el postoperatori immediat. A més, de dur a terme les cures postoperatòries a la planta d’hospitalització.

A més, coneixeràs el diagnòstic per la imatge en tots els vessants: ecografia, tomografia computada i l’angioressonància magnètica, entre altres, a més d’aplicar les tècniques més avançades en angiogràfia i procediments terapèutics endovasculars.

Si vens a fer la residència amb nosaltres, a més, tindràs l’oportunitat de participar activament en l’organització i desenvolupament dels cursos, analitzar els resultats quirúrgics del servei, fer revisions bibliogràfiques i estar al dia de les últimes novetats i aspectes concrets de l’especialitat.

Els residents d’angiologia treballen amb metodologia de recerca científica i són capaços de redactar diferents tipus de publicacions d’aquest àmbit. Entre els seus objectius, han de fer dues publicacions com a primer autor i presentar quatre comunicacions a esdeveniments científics. També és aconsellable que dediquin temps a la seva tesi doctoral, o que la comencin.

 

Places acreditades: 1

 

Descarrega l’itinerari formatiu de la unitat

 

Per què has de fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

  • Perquè l’assistència global permet a l’especialista vascular oferir als pacients la millor de les teràpies efectives disponibles i fa possible la participació en el diagnòstic, el tractament mèdic i els problemes quirúrgics.           
  • Perquè la labor assistencial dels residents del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular engloba els pacients adults i pediàtrics.
  • Perquè faràs formació complementària en alguna de les àrees d’interès especial per a l’especialitat i que corresponen a unitats/seccions de l’estructura del servei
  • Perquè el nivell tècnic engloba aspectes quirúrgics específics i propis de l’especialitat, en tècniques convencionals i endovasculars i, també, en tècniques percutànies i el tractament directe intraoperatori.
  • Perquè els residents reben formació científica i redacten publicacions científiques del servei, comunicacions a congressos de l’especialitat, autonòmics, nacionals i internacionals.  
  • Perquè t’oferim formació continuada, bibliogràfica i organitzem sessions de recerca mensuals, sessions diàries sobre l’activitat assistencial i quirúrgica i una sessió de mortalitat mensual.           
  • Perquè fem els cursos sobre temàtica cerebrovascular i tècniques endovasculars amb repercussió internacional.   
  • Perquè t’oferim l’opció de fer una estada d’un mes a l’estranger en el centre hospitalari que triïs.
  • Perquè apliquem un sistema de seguiment diari amb reunions cada matí al servei. 
Especialitats assistencials
 
Professionals relacionats
Dr. Sergio
Bellmunt Montoya
Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Sr. Víctor
López Barrientos
Infermer/a
Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Malalties relacionades