Tota la docència al teu abast

Aparell digestiu

Aparell digestiu a Vall d'Hebron

El Servei de l’Aparell Digestiu és un centre acadèmic de referència nacional i internacional que atén patologia digestiva d'alta complexitat. T’oferim un programa docent dissenyat segons el programa del Consell Nacional de l’Especialitat d’Aparell Digestiu. Des del punt de vista internacional, el servei està reconegut com a European Training Center per l'European Gastroenterology Board de la Comunitat Europea.

Informació destacada

La unitat docent està constituïda pels serveis d'Aparell Digestiu, Endoscòpia Digestiva i Hepatologia, tot i que treballem en equip amb Medicina Interna, Medicina Intensiva, Urgències, els serveis de Radiodiagnòstic, Suport Nutricional i Cirurgia Digestiva.

A la pràctica diària, els metges residents visiten els pacients amb els metges de plantilla. Durant les visites elaboren històries clíniques i fan les exploracions necessàries dels pacients amb patologia digestiva sota supervisió, com ara proves d’imatge i funcionals per al diagnòstic de les malalties de l’esòfag, estómac, intestí, còlon, pàncrees, fetge i vies biliars mitjançant exploracions manomètriques, proves de l’alè i biòpsies intestinals, entre altres, i proves d’imatge com ara TC o ecografies.

Durant la residència, els metges coneixen les malalties més freqüents de l’especialitat. En Medicina Interna i Hepatologia, tenen l’oportunitat d’aprendre les característiques de l’hepatitis aguda i crònica o la cirrosi hepàtica, així com de dur a terme el diagnòstic, les proves serològiques, el tractament, en el cas que n’hi hagi, les possibles complicacions i prevenció.

En aquesta unitat es fan guàrdies de 24 hores cada 6 dies en què s’atenen casos relacionats amb l’aparell digestiu i altres especialitats.

El programa d’Aparell Digestiu du a terme una tasca científica important per a l’Institut de Recerca Vall d’Hebron i el CIBERehd i compta amb quatre línies de recerca:

 • Motilitat digestiva
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Models experimentals per a l’estudi de nous tractaments en les fases aguda i crònica de la malaltia inflamatòria intestinal
 • Neuroimmunogastroenterologia

 

Places acreditades: 3

 

Descarrega't l'itinerari formatiu de la unitat

 

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

 • Perquè tenim una mitjana de 1.000 ingressos anuals a la planta d'hospitalització.
 • Perquè som centre de referència per als pacients amb hemorràgia digestiva aguda a Catalunya. Disposem d'una Unitat de Sagnants que funciona les 24 hores i disposa de 4 llits i un equip especialitzat en el qual participa Cirurgia General, Endoscòpia, Radiologia i Radiologia Vascular Intervencionista.
 • Perquè formem part de la Xarxa d'Ambulatoris d'Especialitat (RAE): 3 ambulatoris de l'especialitat que realitzen una mitjana de 10.000 visites anuals.
 • Perquè a les guàrdies el resident està supervisat pel metge adjunt de guàrdia de la Unitat de Sagnants els dos últims anys de la residència, com a garantia d'un aprenentatge eficaç i segur.
 • Perquè comptem amb una Unitat d'atenció Crohn-Colitis on, a més de l'atenció mèdica convencional, es fa seguiment dels pacients en els àmbits biològic, psicològic i social. Actualment la base de dades pròpia de la Unitat registra un total de 2.500 pacients i gràcies a això es porta a terme la recerca bàsica en el laboratori experimental
 • Perquè la Unitat de Patologia Motora Gastrointestinal és un referent nacional per a l'estudi de les pacients amb patologia motora i funcional greu.
 • Perquè disposem de la Unitat de Pàncrees especialitzada en el maneig de malalties complexes com la fibrosi quística, la pancreatitis crònica o els tumors pancreàtics.
 • Perquè a la Unitat d'Hepatologia disposes dels procediments més moderns de diagnòstic, tractament de les complicacions de la hipertensió portal, trasplantament hepàtic o ús de fàrmacs d'última generació.
 • Perquè la Unitat d'Endoscòpia Digestiva té la capacitat de proveir 15.000 exploracions diagnòstiques i terapèutiques anuals.
 • Perquè comptem amb tecnologia i aparells d'última generació per a l'endoscòpia diagnòstica i terapèutica que inclou els més recents avenços en cirurgia transorificial (POEM) i permet el maneig de la gastroscòpia, duodenoscòpia, colonoscòpia, colangiopancreaticografia i ressoendoscòpia.
 • Perquè en acabar la formació s'ofereix al resident l'assistència a la "Curs de perfeccionament en endoscòpia digestiva intervencionista", de contingut pràctic i dirigit a perfeccionar les habilitats en l'endoscòpia digestiva intervencionista.
 • Perquè t’oferim l'oportunitat de col·laborar durant la residència en algunes de les línies d'investigació que prefereixis, per orientar la tesi doctoral en la línia que més t’interessi.
 • Perquè facilitem la formació i metodologia científica per a les diferents línies d'investigació i amb això facilitem l'obtenció de beques predoctorals per a la tesi doctoral.
 • Perquè la Unitat d'Aparell Digestiu de Vall d'Hebron està en contacte amb societats científiques nacionals i internacionals de referència, fet que et facilita estades a l'estranger en finalitzar la residència.
 • Perquè et donem l'oportunitat de participar en la docència de pregrau.
 • Perquè el resident participa en un estudi clínic durant els dos últims anys de l'especialitat per presentar els resultats en algun congrés nacional i, si és possible, publicar-ho.
 • Perquè permetem al resident escollir entre allargar la seva rotació o iniciar-se en el Laboratori d'Investigació del Servei.
Especialitats assistencials
Grups de recerca
Professionals relacionats
Sra. Ana Elena
Ruiz Alcaraz
Supervisora d'Infermeria
Medicina Interna
Sra. Julia
Salvador Lodosa
Supervisora d'Infermeria
Medicina Interna
Dra. Cristina
Soler Lladó
Metge
Medicina Interna
Dr. Monder
Abu-Suboh Abadia
Metge/ssa
Endoscòpia Digestiva
Dr. Vicent
Fonollosa Pla
Metge
Medicina Interna
Dr. Josep
Pardos
Metge/ssa
Medicina Interna
Malalties Sistèmiques
Dra. Carmen
Alonso Cotoner
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Investigador Principal
Malalties Digestives i Hepàtiques / Infermeria, Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Dr. Miquel
Masachs Peracaula
Metge/ssa
Endoscòpia Digestiva
Dr. Alfredo
Guillén del Castillo
Dr. Javier
Santos Vicente
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Investigador Principal
Malalties Digestives i Hepàtiques / Infermeria, Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Dra. Carolina
Malagelada Prats
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Sra. Ester
Navarro Correal
Infermer/a
Aparell Digestiu
Sra. Lidia
Iñigo Cruces
Infermer/a
Medicina Interna
Notícies i activitats
Descobreix més