Tota la docència al teu abast

Bioquímica clínica

Bioquímica clínica a Vall d'Hebron

L'Àrea de Bioquímica Clínica aplica els mètodes químics i bioquímics de laboratori al diagnòstic, control del tractament, seguiment, prevenció i investigació de les malalties i està formada per experts del laboratori clínic amb diferent bagatge professional, des de l'àmbit de l'assistència primària fins a l'alta especialització d'un hospital terciari. El repte del nostre projecte és mantenir l'alta automatització del laboratori central, fet que ens permet desenvolupar àrees de coneixement altament especialitzades en un centre de referència com Vall d'Hebron.

 

Informació destacada

Els residents de bioquímica clínica tenen diferents objectius i tasques especialitzades, segons la fase de la rotació en què es troben.

Durant el període formatiu, els metges residents es preparen per fer guàrdies als laboratoris d’urgències on calibren, controlen i resolden dificultats o petites avaries dels instruments analítics. A més, practiquen l'obtenció de mostres i extraccions de mostres en pacients adults ingressats, ambulatoris i pacients pediàtrics.

En les rotacions inicials es treballa amb els senyals d'alarma de l'instrument i solucions, anàlisi i validació dels calibratges i resultats dels controls i diferenciació en diferents pacients, ambulatoris, crítics, pediàtrics, trasplantats, etc. I més endavant, els especialistes aprenen hematologia bàsica, eritropatologia i l’ús de marcadors tumorals en el laboratori. De forma progressiva, els especialistes fan rotacions més específiques i variades, des de l'àrea de Qualitat, Lípids, Enzims i Tècniques Especials, fins a la d’Al·lèrgia, Genètica Molecular i Hormones, entre d'altres.

Finalment, han de treballar en la gestió del laboratori i, opcionalment, poden dedicar-se al laboratori en l'assistència primària.

El laboratori promou la participació dels residents en la recerca a través de col·laboracions en les rotacions i de treballs específics a l'estada final de quart any.

Potenciem la redacció d'articles científics, dissenys d'assajos, anàlisis de dades, assistència als congressos de l'especialitat i la possible col·laboració amb el Vall d’Hebron Institut de Recerca.

 

Places acreditades: 2

 

Descarga l’itinerari formatiu de la unitat

 

Per què has de fer l’especialitat a Vall d’Hebron? 

  • Perquè som el laboratori clínic més gran i amb més activitat de l'Estat. Processem fins a 6.500 peticions diàries.
  • Perquè innovem amb cadenes robòtiques de preanalítica, connexió amb múltiples analitzadors automàtics, gestió per sistemes informàtics d'alta capacitat per mantenir una alta automatització.
  • Perquè treballem de la mà d’altres especialitats dels Laboratoris Clínics amb què compartim projecte, espais i instal·lacions.
  • Perquè som el laboratori clínic de l'Hospital assistencial terciari més gran de Catalunya, amb diagnòstics complexos i seguiment de pacients propis i externs.
  • Perquè fem possible la participació en jornades, seminaris o cursos, com el de protecció radiològica, estadística o documentació científica.
  • Perquè promovem la participació dels professionals en les sessions clíniques de formació continuada acreditada.
  • Perquè donem la possibilitat de realitzar exposicions orals sobre temes d'interès per al laboratori clínic a càrrec de personal facultatiu de l’equip, residents o especialistes externs.
  • Perquè fem possible les estades formatives en centres externs als Laboratoris Clínics Vall d'Hebron de fins a un màxim de 6 mesos, per iniciativa del Laboratori o dels mateixos residents. Els professionals poden triar altres laboratoris o serveis a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i hospitals nacionals o estrangers.
Especialitats assistencials
Grups de recerca
  
Notícies i activitats