Tota la docència al teu abast

Farmàcia hospitalària

Farmàcia hospitalàriaa Vall d'Hebron

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron està acreditat per la formació de tres residents per any a la Unitat Docent de Farmàcia Hospitalària. La Unitat Docent coincideix amb el Servei de Farmàcia.

Informació destacada

La Farmàcia Hospitalària és una especialitat farmacèutica que s’ocupa de servir a la població en les seves necessitats farmacèutiques, a través de la selecció, preparació, adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropiada, segura i cost-efectiva dels medicaments i productes sanitaris, en benefici dels pacients atesos a l’hospital i el seu àmbit d’influència.

 

Places acreditades: 3

 

Descarrega't l'itinerari formatiu de la unitat

 

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

  • Perquè adquiriràs criteris i mètodes per a realitzar una adequada selecció de medicaments a l’hospital, tenint en compte la seva eficàcia, seguretat, qualitat i cost.
  • Perquè obtindràs coneixements per gestionar l’adquisició i establir normes per a l’emmagatzematge i conservació dels medicaments seleccionats amb la finalitat de cobrir adequadament les necessitats de l’hospital i assessorar sobre l’adquisició de material sanitari, Veuràs com establim el sistema de dispensació, distribució i utilització de medicaments per fer-lo més segur i efectiu d’acord amb les característiques de l’hospital
  • Perquè participaràs en activitats clíniques, en col·laboració amb la resta de l’equip assistencial, amb la finalitat de que cada pacient rebi el tractament farmacològic adequat i establiràs vies de comunicació farmacèutic-pacient.
  • Perquè participaràs en programes de nutrició artificial, farmacocinètica clínica i farmacovigilància.
  • Perquè tindràs una porta oberta a la recerca i assaigs clínics en informació i utilització de medicaments, farmacotècnia, farmacocinètica clínica, nutrició artificial, farmacovigilància, i en general, totes aquelles àrees que contribueixen a una utilització racional dels medicaments.
Especialitats assistencials
 
Professionals relacionats
Sra. Eugènia
Serramontmany
Farmacèutic/a
Farmàcia
Sra. Jana
Vidal Otero
Sr. Lucas
Rivera Sánchez
Farmacèutic/a
Farmàcia
Sra. Carla
Alonso Martínez
Sra. Patricia
García Ortega
Malalties relacionades
Descobreix més