Tota la docència al teu abast

Geriatria

Geriatria a Vall d'Hebron

La geriatria és una especialitat que consisteix en l'atenció integral a la gent gran i que requereix una participació multidisciplinària per oferir l'atenció adequada a la persona pacient. La Unitat Docent de Geriatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron forma part del Servei de Medicina Interna i col·labora amb la Facultat de Medicina de la UAB. Compta amb la participació d'altres serveis de l'hospital, com ara els de Medicina Interna, Cardiologia, Neurologia o Urgències, entre altres.

Informació destacada

El resident de geriatria ha de dominar els aspectes següents:

 • Conèixer les malalties més prevalents de la gent gran, les formes de presentació, el procés diagnòstic i l'aproximació terapèutica interdisciplinària tant farmacològica com no farmacològica.
 • Entendre i identificar les síndromes geriàtriques: el delirium, les caigudes, la immobilitat, la desnutrició o les úlceres per pressió.
 • Conèixer i distingir el pacient fràgil en la pràctica clínica habitual.
 • Distingir i utilitzar els instruments de valoració geriàtrica. Eina pròpia de l'especialitat.
 • Conèixer la utilització adequada de fàrmacs tenint en compte els canvis farmacocinètics i farmacodinàmics que es donen en el/la pacient d'edat avançada, així com conèixer la prescripció adequada de medicació, els possibles efectes adversos, la polifarmàcia i les interaccions.

Els residents, doncs, es veuen capacitats per oferir un servei de qualitat en què és rellevant l'atenció centrada en el/la pacient, per a la qual cosa és essencial l'ajuda de l'equip interdisciplinari (medicina, infermeria, treball social, fisioteràpia, psicologia, etc.), així com la coordinació amb altres especialistes tant d'atenció primària com a l'hospital d'atenció intermèdia o a l'hospital d'aguts.

Durant els quatre anys d'especialització tenim dos períodes formatius:

 • Període formatiu bàsic durant els dos primers anys de residència, en el qual s'inclouen rotacions generals, com ara de Medicina Interna, Neurologia, Cardiologia, Psiquiatria, Radiologia i Urgències, a més de diverses rotacions optatives.
 • Període formatiu específic de l'especialitat els dos anys següents, en el qual el resident de geriatria rota per dispositius d'atenció intermèdia i d'aguts.
  • Atenció intermèdia (tercer any): Hospital d'Atenció Intermèdia Parc Sanitari Pere Virgili. Rotacions en hospitalització de subaguts, pal·liatius, convalescència i llarga estada. Consultes externes específiques i hospital a domicili. Equip de Suport Integral a la Complexitat de Casernes – Vall d’Hebron. Consultes i hospital de dia.
  • Atenció aguda (quart any). Unitat Funcional de Geriatria (equip consultor). Unitat d'Hospitalització del Pacient Agut Fràgil (hospitalització d'aguts mèdics). Unitat d'Ortogeriatria (hospitalització d'aguts traumàtics). Cardiogeriatria (consultes externes). Oncogeriatria (consultes externes).

Tant en el període de formació bàsica com en el de formació especialitzada s'ofereixen possibilitats de rotacions optatives, inclosa una rotació externa durant el darrer any.

A la Unitat Docent de Geriatria es fomenta la recerca i s'ofereix l'oportunitat de realitzar la tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A més, sempre es fomenta l'assistència a congressos nacionals i internacionals sobre l'especialitat, així com al congrés català de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG).

 

Places acreditades: 1

 

Descarrega l’itinerari formatiu de la unitat

 

 

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

 • Perquè els nostres residents rebran formació en un hospital terciari de referència mundial en moltes àrees.
 • Perquè, gràcies al volum de pacients del centre, s'ofereix un gran potencial docent i d'adquisició d'experiència.
 • Perquè l'hospital cobreix la major part de les especialitats i tindràs la possibilitat de veure patologies complexes i d'aplicar mètodes diagnòstics i de tractament pioners.
 • Perquè tindràs l'oportunitat de rotar entre centres experts en geriatria, cures pal·liatives i psicogeriatria.
 • Perquè en aquesta Unitat posem l'èmfasi en la recuperació funcional dels pacients perquè es vegin capacitats per dur a terme amb solvència les activitats de la vida diària.
 • Perquè comprenem la importància de la relació entre el metge i la persona malalta i altres aspectes recurrents en geriatria, com ara el tractament adequat del pacient amb patologies cròniques.
 
Grups de recerca
Professionals relacionats
Dr. Antonio
San José Laporte
Cap de Secció
Geriatria
Malalties relacionades
Notícies i activitats