Tota la docència al teu abast

Medicina Intensiva

Medicina Intensiva a Vall d'Hebron

La medicina intensiva s’ocupa dels pacients en situació o risc potencial de perill vital susceptibles a la recuperació. Per portar a terme la seva feina, la Unitat Docent de Medicina Intensiva col·labora amb els Serveis de Medicina Intensiva de l’Àrea General i Traumatologia, la Unitat Coronària, Postoperats de Cirurgia Cardíaca, Medicina Interna, Pneumologia, Digestiu, Urgències i Anestesiologia. Som una de les unitats docents amb més capacitat d’acollir llits per a pacients crítics. D’aquesta manera, destaca la Unitat de Cures Intensives que registra el nombre més alt de trasplantaments pulmonars a nivell mundial així com el tractament de patologia infecciosa en pacients oncohematològics i accidents cerebrovasculars espontanis. A més, la feina de la Unitat de Cures Intensives de Traumatologia està especialitzada en els pacients neurotraumàtics i és referència en cremats i lesions medul·lars.

Informació destacada

El metge resident de Medicina Intensiva distribueix la seva rotació majoritàriament a la Unitat de Cures Intensives general i en segon i tercer lloc a les Unitats de Cures Intensives d’especialitats i especialitats mèdiques respectivament.

L’activitat assistencial dels residents de medicina intensiva a l’àrea general es caracteritza per una presència constant a les guàrdies de la Unitat de Cures Intensives durant tota la residència.

D’aquesta manera, durant la rotació inicial els metges es familiaritzen amb la medicina crítica i guanyen capacitat per detectar els problemes dels malalts crítics i fer exploracions físiques. A més, coneixen  el programa informàtic de gestió de malalts per fer les notes d’ingrés i les altes.

Des del punt de vista tècnic aprenen fonaments en ventilació mecànica, farmacologia i en concret fàrmacs vasoactius i antibioticoteràpia, realització d’anamnesi, història clínica, puncions i col·locació de catèters per tècnica de Seldinger.

En el treball específic a les guàrdies han d’aprendre el maneig progressiu de problemes com també la resolució d’interconsultes. D’altra banda, els residents atenen el busca-persones d’aturada cardíaca com a part d’aquesta tasca rotativa i continuada. 

En la rotació de quart i cinquè any és quan els metges assoleixen la capacitat per al diagnòstic i la terapèutica de forma més efectiva amb més facilitat per valorar i diferenciar els diferents nivells de gravetat de cada pacient. En aquesta etapa final destaquen  la presentació de sessions i comunicacions orals i la participació en sessions, cursos i congressos de l’especialitat.

Mentre que en el quart any, els residents treballen sota la tutela d’un metge responsable, durant l’últim any tindran més autonomia, però sempre amb l’ajuda d’un especialista de referència que actua com a consultor, supervisa el maneig clínic i signa les altes.

Som una unitat docent amb diversos grups d’investigació entre els quals es troben el grup de respiratori, de sèpsies, d’hemodinàmica, d’infeccions, neurològic i el grup de nefrologia. Són grups que participen activament en els protocols de la unitat com a diferents societats de medicina intensiva i crítica.

Des de l’àmbit de la investigació es recomana als residents assistir a algun Curs de Metodologia de la Recerca que s’imparteixi i, de fet, es facilitarà al resident la seva incorporació en les línies de recerca de la medicina intensiva.

També es promou la preparació de comunicacions als congressos de l’especialitat o la redacció d’articles per a les revistes amb impacte del sector.

 

Places acreditades: 3

 

Descarrega't l’itinerari formatiu de la unitat

 

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

  • Perquè es promou l’assistència al Curs Ventibarna a nivell nacional i els cursos de reanimació cardiopulmonar (RCP) a hospital o dirigits a la ciutadania coordinats pel Servei de Medicina Intensiva.
  • Perquè comptem amb els residents per a les sessions de formació continuada, de casos clínics, neurocrítics i una sessió mensual d’anatomia patològica, i de mortalitat.
  • Perquè també oferim cursos específics per a residents en RCP avançada i de Doppler transcranial.
  • Perquè recomanem als metges la seva implicació en les reunions mensuals sobre temes crítics i les jornades docents anuals de la Societat Catalana de Medicina Intensiva (SOCMIC).
  • Perquè facilitem l’assistència prioritària dels residents als congressos català, espanyol i europeu i els motivem en la presentació de comunicacions.
  • Perquè donem suport en la cerca de línies de treball per a la futura realització de la tesi doctoral.                                   
  • Perquè facilitem l’assistència al Simposi Anual de Medicina Intensiva de Brussel·les.
Especialitats assistencials
Grups de recerca
Professionals relacionats
Dr. Ricard
Ferrer Roca
Cap de Servei
Medicina Intensiva
Sra. Pilar
Giron Espot
Supervisora d'Infermeria
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Dr. Jordi
Riera del Brío
Metge/ssa
Medicina Intensiva
Investigador Principal
Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació
Dr. Juan Carlos
Ruiz Rodríguez
Metge/ssa
Medicina Intensiva
Investigador Principal
Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació
Dr. Marcos
Pérez Carrasco
Metge/ssa
Medicina Intensiva
Dr. Álvaro
García Del Campo
Metge/ssa
Medicina Intensiva
Sra. Tatiana
Acero Bailen
Sr. Cristian
Torres Salguero
Infermer/a
Medicina Intensiva
Malalties relacionades
Notícies i activitats