Tota la docència al teu abast

Oftalmologia

Oftalmologia Docència

La Unitat Docent d’Oftalmologia de l’Hospital Vall d’Hebron té unes quantes dècades d’experiència en la formació acadèmica, tant reglada com continuada, de l’assignatura d’Oftalmologia de la llicenciatura en Medicina i de la formació, via MIR, de metges especialistes en oftalmologia.

Informació destacada

“L’oftalmologia es defineix com l’especialitat medicoquirúrgica relacionada amb el diagnòstic i tractament dels trastorns i de les malalties de l’aparell ocular”.

“L’especialista en oftalmologia atén pacients amb patologies oculars. Les seves competències inclouen l’estudi, prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties oculars”. 

 

Activitats docents que impartim

 • Formació d’estudiants del grau universitari de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, en l’assignatura d’Oftalmologia, corresponent al quart any de la formació acadèmica esmentada.
 • Organització de cursos de doctorat inclosos en els programes oficials per obtenir els crèdits necessaris per optar al títol de doctor.
 • Direcció i tutorització de tesis doctorals de l’especialitat d’oftalmologia. Comprèn el procés íntegre de desenvolupament d’una tesi doctoral, que inclou la tria del tema, la feina de camp, l’estudi estadístic i, finalment, la presentació de la tesi davant d’un tribunal i la consegüent obtenció del títol de doctor.
 • Formació de metges interns residents en l’especialitat d’oftalmologia. El nombre de places MIR acreditades anualment per a l’especialitat d’oftalmologia a l’Hospital Vall d’Hebron oscil·la entre 3 i 4, en funció dels requeriments del Servei.
 • Complementa a la formació de metges MIR d’altres hospitals mitjançant estades formatives al nostre Servei.
 • Formació continuada dels diferents professionals que integren el Servei d’Oftalmologia. Inclou les sessions clíniques (dues de setmanals per a tot el Servei, una presentada per un adjunt i una altra per un resident, i una de setmanal de subespecialitat) i l’organització de congressos al nostre propi Servei. Per aprofitar millor aquestes sessions, se sol·licita a organismes oficials que les acreditin de manera oficial.

La formació de residents especialistes en oftalmologia requereix una menció especial en aquest apartat, ja que constitueix una de les prioritats del Servei. Per a això, disposem d’una estructura docent basada en l’existència de la figura del tutor del resident, encarregat d’acompanyar-lo durant els quatre anys de formació. La ràtio és d’un tutor per cada 3-4 residents. És el responsable de facilitar la integració del resident en el Servei, de solucionar els problemes que puguin sorgir durant la residència i de servir de comunicació entre els diferents metges adjunts, el cap del Servei i el mateix resident. Per a això, els tutors es reuneixen periòdicament amb els seus residents tutoritzats, amb els altres tutors del Servei i amb els responsables últims de la docència (el cap del Servei i la Direcció de Docència). Tot això va encaminat a aconseguir els millors perfils de formació dels nostres residents, de tal manera que en acabar la residència estiguin preparats per a l’exercici professional de l’especialitat amb les màximes garanties.

 

Per què fer l'especialitat a Vall d'Hebron?

 • Perquè adquiriràs les habilitats, actituds i coneixements necessaris per diagnosticar i aplicar el tractament correcte a les malalties oculars més habituals.
 • Perquè sabràs utilitzar de manera correcta els diferents mètodes d’exploració ocular i podràs reconèixer les manifestacions oculars de les malalties sistèmiques.
 • Perquè, quan acabis la residència, hauràs efectuat, sota supervisió, un nombre adequat d’intervencions quirúrgiques oculars i hauràs desenvolupat així la capacitat crítica encaminada a triar els tractaments quirúrgics més apropiats en cada cas.
 • Perquè estaràs preparat/ada per presentar informació científica o clínica de manera sintètica, clara i ben organitzada.
 • Perquè t’hauràs familiaritzat amb les tasques de recerca clínica o de laboratori.
 • Perquè formaràs part, durant quatre anys, d’un grup humà centrat a aconseguir la millor atenció al pacient oftalmològic, sense detriment de les relacions personals entre els integrants del Servei d’Oftalmologia.

 

Places acreditades: 4

 

Descarrega't l'itinerari formatiu de la unitat

 

Especialitats assistencials
Grups de recerca
Professionals relacionats
Dra. Laura
Distefano
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Javier José
Puig Galy
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Antoni
Dou Saenz de Vizmanos
Dr. Josep
García Arumí
Cap de Servei
Oftalmologia
Cap/Responsable
Oftalmologia
Dra. Sara
Martín Nalda
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Olivia
Pujol Carreras
Metge/ssa
Oftalmologia
Investigador
Grup d'oncogenètica
Dra. Anna
Boixadera Espax
Dra. Charlotte
Wolley Dod
Metge/ssa
Oftalmologia Pediàtrica
Dr. Joan
Oliveres Martinez
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Alfredo
Pueyo Ferrer
Dr. Miguel Ángel
Arcediano Sánchez
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Antonio
Segura Garcia
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Manuel Antonio
Amilburu Pérez
Metge/ssa
Oftalmologia
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Nieves
Martín Begué
Metge/ssa
Oftalmologia Pediàtrica
Dr. Gianluca
Fatti
Metge/ssa
Oftalmologia
Malalties relacionades
Notícies i activitats
Descobreix més