Tota la docència al teu abast

Oncologia mèdica

La complexitat dels diagnòstics i els tractaments que s'aborden al Servei d’Oncologia Mèdica requereixen el treball en equips multidisciplinaris formats per diferents especialistes, amb l’objectiu d’oferir un enfocament integral de la malaltia, des del diagnòstic fins a la fi del tractament. Per aquest mateix motiu funcionem a través de comitès experts en diferents tipus de càncer i avaluem conjuntament cada cas, per determinar el tractament indicat de manera personalitzada. Si et formes amb nosaltres, podràs treballar amb professionals altament qualificats i tecnologia d'última generació. La formació està garantida per programes de formació propis i per la col·laboració amb centres de qualitat i prestigi reconeguts.

Informació destacada

El nucli d'aquesta unitat docent està format pel Servei d'Oncologia Mèdica, amb la participació dels Serveis d'Hematologia, Medicina Interna, Oncologia Radioteràpica, Radiologia, Anatomia Patològica, Malalties Infeccioses, Cures Pal·liatives, Unitat de Cures Intensives i la Unitat d'Urgències. La nostra unitat està capacitada per a la formació de tres residents per any. El procés formatiu del resident d'Oncologia Mèdica consta d'un total de cinc anys. Els dos primers anys es cursa un període de formació nuclear (troncal) i durant els tres anys següents es realitza el període específic de l'especialitat.

S'espera del resident d'oncologia mèdica que conegui en profunditat les opcions preventives, diagnòstiques i terapèutiques del càncer. És per això que ha d'actualitzar permanentment els seus coneixements sobre biologia del càncer. Per això, cal que participi en projectes d'investigació i promovent la cultura de la investigació d'excel·lència. A més, tindrà l’oportunitat de conèixer les principals línies d'investigació del departament i a participar-hi en algunes. Durant la formació aprendrà a tenir una actitud crítica i oberta enfront de la gran quantitat d'estudis clínics i avenços en el coneixement de l'especialitat, i a posar-hi per davant, sempre, les consideracions ètiques.

 

Places acreditades: 3

 

Descarrega’t l’itinerari formatiu de la unitat

 

Per què fer la residència a Vall d’Hebron?

  • Perquè treballaràs en un entorn amable i professional on aprendràs a relacionar-te adequadament amb malalts, famílies i companys, i a aplicar els principis ètics que han de regir tota pràctica clínica, docent i investigadora.
  • Perquè en la nostra unitat es fomenta el treball en equip i s'estimula la docència.
  • Perquè fomentem el perfeccionament de l'anglès, llengua oficial de les ciències mèdiques.
  • Perquè fomentem que participis en cadascuna de les àrees de rotació, en totes les activitats habituals dels especialistes, tant en els aspectes assistencials de qualsevol tipus, com en els de formació, investigació i gestió clínica.
  • Perquè et formaràs en l'ambient adequat i durant tota la teva formació comptaràs amb l'ajuda i la supervisió dels residents sènior i dels metges adjunts.
  • Perquè promovem la participació activa en congressos nacionals i internacionals de l'especialitat i la presentació de comunicacions i pòsters. 
Especialitats assistencials
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dra. Enriqueta
Felip
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Grup de tumors toràcics i càncer de cap i coll
Dra. Cristina
Saura Manich
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Investigador Clínic
Grup de càncer de mama i melanoma
Dr. César
Serrano García
Metge/ssa
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dr. Joan
Carles Galcerán
Cap de Secció
Oncologia Mèdica
Investigador Principal
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumors, Sarcoma and cancer of unknown primary site program
Dra. Teresa
Macarulla Mercadé
Cap d'Unitat
Oncologia Mèdica
Sr. Lluís
Peña Garcia
Administració
Oncologia Mèdica
Malalties relacionades
Notícies i activitats
Descobreix més