Tota la docència al teu abast

Radiofarmàcia

Radiofarmàcia a Vall d'Hebron

El nucli de la Unitat Docent el forma la Unitat de Radiofarmàcia, amb la participació dels Serveis de Medicina Nuclear, Farmàcia, Laboratoris i Unitat de Radioprotecció.

Informació destacada

Els radiofàrmacs en Medicina Nuclear s'utilitzen com a líquids de contrast que s'injecten al pacient per via intravenosa i permeten observar l'interior de l'organisme d'una manera no invasiva. D'aquesta manera, s'obté la imatge molecular de l'organisme o patologia que es pretén estudiar. Així, la Radiofarmàcia és l’especialitat sanitària que s’ocupa de l'estudi dels aspectes físics, farmacèutics, químics, bioquímics i biològics dels radiofàrmacs. 

 

Places acreditades: 1

 

Descarrega't l'itinerari formatiu de la unitat

 

Per què fer l'especialitat a Vall d'Hebron?

  • Perquè després de la residència podràs establir criteris i desenvolupar procediments per a realitzar una adequada selecció de radiofàrmacs, en funció de la seva eficàcia, seguretat, qualitat i cost.
  • Perquè gestionaràs l’adquisició i establiràs normes per l’emmagatzematge i conservació dels radiofàrmacs amb l’objectiu de cobrir adequadament les necessitats de la Unitat de Radiofarmàcia.
  • Perquè adquiriràs els coneixements necessaris per a elaborar i establir els procediments necessaris per a la correcta preparació extemporània dels radiofàrmacs i per al seu control de qualitat.
  • Perquè et formaràs en dosimetria, dispensació, distribució i utilització dels radiofàrmacs d’acord amb les característiques del centre sanitari.
  • Perquè sabràs aplicar les normes de bona pràctica radiofarmacèutica i coneixeràs la legislació vigent sobre protecció radiològica.
  • Perquè impulsaràs, coordinaràs i participaràs en programes que facilitin un major coneixement dels radiofàrmacs.
  • Perquè duràs a terme activitats docents i investigadores en àrees relacionades amb la teva activitat professional.
  • Perquè participaràs en els programes de farmacovigilància.
   
Malalties relacionades
Notícies i activitats