Esperanza Zuriguel Pérez

El talento humano del Campus

Imagen de Esperanza Zuriguel Pérez
 
User info Wrapper
imagen
User info
User name group
Sra.
Esperanza
Zuriguel
Pérez

A l’Hospital, cada dia les infermeres realitzen centenars d’intervencions cuidadores que eviten complicacions i discapacitats. Des de l’any 2007 estic donant suport als professionals infermers i als tècnics en cures en la millora de la seva vigilància i protecció de la seguretat de les persones ateses, orientant les cures a la prevenció, detecció i intervenció precoç de problemes físics i emocionals. Aquest suport consisteix a reforçar i ampliar coneixements, i vetllar per uns registres que garanteixin tot el que estan fent les infermeres i tècnics auxiliars en la cura dels pacients. Aquesta és la meva contribució per tal de mantenir l’excel•lència de la pràctica clínica en les cures.

Centers Info

Instituciones de las que forma parte

Servicios transversales

Enfermero/a
Dirección de Enfermería
Dónde encontrarlo

Vall d'Hebron Instituto de Investigación

Recerca en Cures de Salut
Dónde encontrarlo
group_container
Documentos relacionados
Documentos relacionados
  
Profesionales relacionados
Sra. Mª Àngels
Barba Flores
Directora de Enfermería
Dirección de Enfermería
Sra. Maria Isabel
Rodríguez Hernández
Subdirectora d'Infermeria
Dirección de Enfermería
Sra. Montserrat
Martínez Muñoz
Adjunta de Enfermería
Dirección de Enfermería
Sra. Roser
Lara Fernandez
Adjunta de Enfermería
Dirección de Enfermería
Sr. Joan
del Oso Morán
Enfermero/a
Dirección de Enfermería