El talento humano del Campus

Imagen de Eva Lozano Ortin
 
User info Wrapper
imagen
User info

Sra. Eva
Lozano Ortin

Sra.
Eva
Lozano
Ortin

Sóc infermera i antropòloga. La meva experiència sempre ha sigut en l'àmbit del món adult en totes les especialitats excepte diàlisi i cremats.
Gràcies a totes les vivències laborals viscudes gaudeixo d'una visió global de les cures infermeres en un hospital de tercer nivell.
Actualment estic començant una nova etapa en el Servei de Farmàcia.

Centers Info

Instituciones de las que forma parte

Servicios transversales

Supervisora d'Infermeria
Farmacia
Dónde encontrarlo
Curriculum

Currículum

Des de molt petita la meva il·lusió era ser infermera fent-se realitat el somni l'any 1996.

Vaig començar la meva activitat assistencial en el món dels serveis especial: UPCC, Coronaria, UCI i reanimació.

Amb el temps vaig ampliar la meva formació amb diferents postgraus: cures intensives l'any 1997, cures d'infermeria gerontològica 1998 i atenció i educació amb les persones amb diabetis 2005.

L'any 2004 finalitzo la llicenciatura en antropologia social i cultural a la UAB i un màster en prevenció de riscos laborals.

Em vaig iniciar en la gestió l'any 2010 realitzant suport a la supervisora de consultes externes de l'Hospital General.

En desembre del 2016 començo una nova etapa en l'àmbit de la gestió com a supervisora d'infermeria responsable del servei de farmàcia.

Aquesta nova etapa l'afronto amb molta il·lusió a causa del meu tarannà dinàmic i inquiet.

 
Noticias relacionadas
Profesionales relacionados
Sra. Jana
Vidal Otero