El talento humano del Campus

Imagen de Mónica Rodríguez Carballeira
 
User info Wrapper
imagen
User info

Dra. Mónica
Rodríguez Carballeira

Dra.
Mónica
Rodríguez
Carballeira

La meva trajectòria professional m'ha permès conrear la passió per l’assistència, la recerca i la docència. Les dos primeres centrades a les malalties autoimmunes sistèmiques. I l’afició per la docència m’ha dut primer a ser tutora i, durant els darrers 13 anys, Cap d’Estudis d’un hospital universitari. Actualment directora de Docència i del Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada (VHiSCA). Lidero amb il.lusió el projecte docent d’aquest Hospital, assolint el repte de treballar per facilitar, coordinar i potenciar l’activitat docent  en els seus diferents vessants.

Centers Info

Instituciones de las que forma parte

Hospital General

Directora de Docencia
Dirección de Docencia
Dónde encontrarlo

Hospital Infantil y Hospital de la Mujer

Directora de Docencia
Dirección de Docencia
Dónde encontrarlo

Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Quemados

Directora de Docencia
Dirección de Docencia
Dónde encontrarlo

Servicios transversales

Directora de Docencia
Dirección de Docencia
Dónde encontrarlo
Curriculum

Currículum

La meva activitat professional s'ha desenvolupat en 3 grans blocs:

- Assistencial: internista especialitzada en "malalties autoimmunes i sistèmiques "; de 2000 a 2017 responsable d'una unitat específica (acreditada per la SEMI com de Nivell II: assistencial i docent)

- Docent: col·laboració en la formació d'estudiants de medicina (Universitat de Barcelona). Tutora de residents de 2002-2008; Cap d'Estudis 2008-2017, ambdues en un hospital universitari amb 25 unitats docents acreditades per la formació sanitària especialitzada.

- Recerca en diferents línies:

- Malalties autoimmunes sistèmiques: en el si del Grup de Malalties Autoimmunes Sistemàtiquess (GEAS), col.laboro en línies de recerca, i coordino el registre nacional de malaltia de Behçet. Des del 2008 lidero una línia de recerca pròpia sobre enteritis en aquestes malalties, actualment en fase d’estudi multicèntric.

- Col.laboració donant assessorament i suport metodològic i estadístic, i aportant pacients als estudis amb diversos grups de recerca sobre: Malalties infeccioses (grup AGAUR); MPOC; incontinència urinària i anèmia i embaràs. 

Aquesta activitat ha motivat la participació en més de 100 congressos nacionals i internacionals. I ha estat objecte de la direcció de 4 tesis doctorals,  i múltiples publicacions: índex H de 21. Codi ID ORCID 0000-0002-8802-0238

 

Altres institucions

Altres institucions amb les quals està vinculat

Cal assenyalar també la relació institucional a partir dels diferents àmbits d'activitat:

- Membre fundacional del GEAS de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

- Membre de la Junta Permanent de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya

- Participació en els grups de treball de Qualitat Docent i de Formació Transversal del Departament de Salut, Direcció General d’Ordenació Professional

- Vicepresidenta de la Societat Catalana Medicina Interna

 
Noticias relacionadas
Profesionales relacionados
Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé
Director
Dirección de Investigación
Dr. Albert
Salazar Soler
Sra. Sonia
Cortés Garcia
Directora de Recursos Económicos
Dirección de recursos económicos
Dr. Xavier
Montalban Gairín
Jefe de Servicio
Neuroimmunología clínica
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Jefe de Servicio
Oncología Médica
Sr. Carles
Civit Llort
Director de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos
Sr. Fran
Garcia Morales
Director de Comunicación, Estrategia Corporativa y Atención Ciudadana
Dirección de Comunicación, Estrategia Corporativa y Atención Ciudadana
Director de Comunicación, Estrategia Corporativa y Atención Ciudadana
Dirección de Comunicación, Estrategia Corporativa y Atención Ciudadana
Director de Comunicación, Estrategia Corporativa y Atención Ciudadana
Dirección de Comunicación, Estrategia Corporativa y Atención Ciudadana
Director de Comunicación, Estrategia Corporativa y Atención Ciudadana
Dirección de Comunicación, Estrategia Corporativa y Atención Ciudadana
Sra. Esther
Tomàs Martínez
Directora d'Infraestructuras y Tecnología
Dirección de Infraestructuras i Tecnología
Dra. Soledad
Romea Lecumberri
Directora de Calidad, Procesos e Innovación
Dirección Asistencial
Dr. Antonio
Roman Broto
Director Asistencial
Dirección Asistencial
Sra. Mª Àngels
Barba Flores
Directora de Enfermería
Dirección de Enfermería
Sr. Ignasi
Maspons Molins
Ingeniero
Dirección de Docencia
Ingeniero
Dirección de Docencia
Ingeniero
Dirección de Docencia
Dra. Mireia
Arnedo