Política de protecció de dades

La privacitat i protecció de dades de caràcter personal és una prioritat per nosaltres. La Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (endavant el “VHIR”), amb NIF G-60.594.009 i domicili al Passeig Vall d’Hebron 119-129, Edifici Mediterrània 2a Planta, 08035 de Barcelona, correu electrònic web@vhebron.net i telèfons (34) 93 489 30 00 - 93 274 60 00, com a responsable del tractament de dades, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web i que seran tractades en els termes establerts per la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades, pertinents i limitats per a la finalitat per a la qual es recullin, i seran tractats de manera licita, lleial i transparent.

Conscients de la teva preocupació sobre com utilitzem les teves dades de caràcter personal, reconeixem la importància de protegir la teva privadesa i que puguis exercir els teus drets (accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació del tractament i oposició) respecte de les teves dades personals.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), cadascuna de les institucions que formen el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, ha designat un delegat de protecció de dades, que pot ser contactat/da a traves del següent enllaç/adreça:

En totes les institucions, la finalitat del tractament de les dades personals és:

  • Informar de l'actualitat relacionada amb el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus.
  • Informar sobre les campanyes de mecenatge.
  • Gestionar la teva vinculació amb les cinc institucions del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus: el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (“CEMCAT”), l’Hospital Universitari Vall d'Hebron (“HUVH”), el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (“VHIO”), el Vall d'Hebron Institut de Recerca (“VHIR”), i la Universitat Autònoma de Barcelona ("UAB").
  • Resoldre dubtes, consultes, queixes i reclamacions.

La categoria de les dades recollides són: nom i cognoms; correu electrònic; telèfon; adreça postal; CIP; dades bancàries; formes de col·laboració; data de naixement; NIF/NIE/Passaport; professió; motiu de la consulta.

La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte, o de ser el cas, el consentiment atorgat per l'interessat. Quan la base legal sigui el consentiment de l'interessat, aquest podrà retirar-ho a qualsevol moment. No es prendran decisions automatitzades respecte a les dades personals tractades, inclosa la elaboració de perfils. No es preveu la transferència internacional de dades. Les dades personals es tractaran únicament durant el temps que siguin necessàries, útils i pertinents per a les finalitats indicades en cada cas concret, tal i com es contemplarà en cada contracte o en cada formulari en el moment en el que el interessat presti el seu consentiment, i posteriorment seran suprimides, salvo per motius legítims o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per complir amb les diferents disposicions legals hem establert diverses mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que ens facilites i evitar la seva alteració, pèrdua, substracció, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats de tractament de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

El destinatari de les teves dades seran les institucions que conformen el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, i només seran accessibles als professionals adscrits a aquestes institucions, i en cap cas un tercer els tractarà per compte d’aquest sense previ consentiment exprés per la teva part, a excepció que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) estigui legitimada per exigir-les.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, del tractament de dades de caràcter personal, de la identitat i adreça del responsable, de la finalitat de la seva recollida, de la legitimació per el tractament, de les persones destinatàries de la informació, de la procedència de les dades, de les possibles transmissions o comunicacions de dades, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

En qualsevol moment podràs exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i, si escau, portabilitat o cancel·lació (incloses imatges o gravacions de veu), recollides a través de formulari o que poguessin aparèixer en alguna pàgina. Caldrà comunicar-ho per escrit a cada una de les institucions a les adreces prèvies esmentades o per correu postal, especificant on apareixen i les dades de contacta. En qualsevol cas, tens dret a presentar una reclamació davant les autoritats competents en matèria de protecció de dades en relació al tractament que porten a terme les institucions que formen el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, l’haurà de donar una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment l’haurà de donar un representant o tutor legal. En cas que no ens autoritzis per tractar les teves dades i aquest tractament sigui essencial per prestar els serveis sol·licitats, el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus es reserva el dret a cancel·lar el servei.

El Lloc web podrà contenir enllaços a d'altres llocs web. Ha de saber que el VHIR i el resta d’institucions que formen el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, no es responsabilitzen de les pràctiques que, en matèria de tractament de dades personals, segueixen altres llocs web. La present Política sobre Protecció de Dades Personals és aplicable solament a la informació que recaptem en el espai. Li aconsellem llegir les polítiques sobre tractament de dades personals d'altres llocs web amb els quals enllaci a o des del nostre espai o que visiti d'una altra forma.

Suscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

Selecciona el boletín que quieres recibir:

La aceptación de estas condiciones, supone que da el consentimiento al tratamiento de sus datos personales para la prestación de los servicios que solicita a través de este portal y, si procede, para hacer las gestiones necesarias con las administraciones o entidades públicas que intervengan en la tramitación, y su posterior incorporación en el mencionado fichero automatizado. Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndoos por escrito a web@vhebron.net, indicando claramente al asunto "Ejercicio de derecho LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalidad: Gestionar el contacto del usuario.
Legitimación: Aceptación expresa de la política de privacidad.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento. 
Procedencia: El propio interesado.