Sra. Martina Pujolràs Aguasca

Instituciones

Professional formada en l'àmbit econòmic i empresarial amb un perfil polivalent encarat a la gestió econòmica i de projectes. Els meus interessos s'emmarquen en la gestió del coneixement i en el treball amb dades. La meva recent, però generosa experiència laboral m'ha dotat d'habilitats per treballar amb dedicació, coordinant i planificant els recursos de forma professional i amb orientació als resultats.

Curriculum

La meva formació de grau és d’Economia i Administració i Direcció d'Empreses. Durant els estudis de grau, vaig representar la universitat al Curs d'estiu en Economia Circular i ODS de la Red de Cátedras de Responsabilidad Social i a l'Internationl Week, una formació europea sobre creativitat empresarial del futur. Així mateix, vaig cursar un Erasmus a la Czech Univerisity of Life Sciences, on la major part del contingut versava entorn la sostenibilitat. En acabar aquesta formació, vaig distanciar-me del món estrictament empresarial buscant nous reptes en altres sectors de vessant més social amb els que poder obrir el ventall de coneixements cursant un Màster en Gestió Cultural.
La meva primera experiència professional es va inserir en el sector del coneixement, gestionant els acords internacionals dels estudiants així com altres estades educatives de la Universitat. D'aquesta primera experiència en voldria destacar la coordinació amb les universitats estrangeres.
Seguidament, vaig realitzar pràctiques a la Diputació de Girona, on portava a terme accions diverses, des de l'elaboració de documents tècnics per projectes, passant per l'anàlisi de dades i la gestió de subvencions.
Les pràctiques del màster les vaig cursar al Departament de Producció del MACBA on vaig tenir el meu primer apropament a la gestió de projectes. M'ocupava de la coordinació de projectes entre departaments, així del control pressupostari.
En acabar les pràctiques, vaig començar a treballar a la Generalitat de Catalunya gestionant fons europeus FEDER així com altres subvencions del Departament de Cultura. Al cap d'un any, em vaig traslladar al Departament de Drets Socials on vaig gestionar presentacions i serveis. Aquestes dues experiències van professionalitzar-me en l'àmbit de la gestió d'ajuts.
Actualment, treballo a la Unitat de Projectes Competitius procurant finançament als projectes i investigadors del VHIR.
Martina Pujolràs Aguasca

Suscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

Selecciona el boletín que quieres recibir:

La aceptación de estas condiciones, supone que da el consentimiento al tratamiento de sus datos personales para la prestación de los servicios que solicita a través de este portal y, si procede, para hacer las gestiones necesarias con las administraciones o entidades públicas que intervengan en la tramitación, y su posterior incorporación en el mencionado fichero automatizado. Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndoos por escrito a web@vallhebron.cat, indicando claramente al asunto "Ejercicio de derecho LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalidad: Gestionar el contacto del usuario.
Legitimación: Aceptación expresa de la política de privacidad.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento. 
Procedencia: El propio interesado.