Avís legal


Condicions d'ús


El present document té per finalitat regular les normes d'ús del lloc web (en endavant "Lloc"). En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (en endavant VHIR) és el titular del lloc, amb NIF G-60.594.009 i domicili al Passeig Vall d'Hebron 119-129, Edifici Mediterrània 2ª Planta, 08035 de Barcelona. Es troba inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 808. A més d'estar a la seva disposició al nostre domicili pot contactar amb nosaltres per correu electrònic: ictus.vhebron@vhir.org


Els termes "Vostè" i "Usuari" s'utilitzaran aquí per referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol motiu accedeixin al Lloc.


Per visitar http://farmalarm.inmovens.com/ no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part d'un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del VHIR. Per a més detall sobre com es tracten les seves dades, si us plau, consulteu la Política de Privacitat..


El Lloc proporciona als usuaris accés als continguts i els serveis relacionats amb l'aplicació Farmalarm, de manera que l'ús del Lloc suposa l'acceptació d'aquest avís legal.


Limitació de la responsabilitat


El VHIR es reserva el dret de modificar regularment (tant pel que fa als continguts del Lloc com en les condicions d'ús), al vostre gust i sense prèvia advertència, el present avís legal, per adaptar-lo a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d'aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin. Amb aquesta finalitat, els recomanem que cada vegada que accedeixin al Lloc oa qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall el present Avís legal. Per tot això, el VHIR es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això. El fet que l'usuari utilitzi el Lloc després d'haver fet les modificacions del present avís legal, suposarà que aquest accepta aquestes modificacions.


En cas de dubte o controvèrsia relacionades amb el nostre Avís legal pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a l'adreça de correu electrònic ictus.vhebron@vhir.org


El VHIR no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del Lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. L'usuari que accedeixi al Lloc ho fa per compte propi i risc i té l'obligació de complir la legislació, reglaments i normativa locals. El VHIR o qualsevol altra entitat que hagi participat en la creació, producció o provisió d'aquest Lloc no seran responsables dels danys directes, incidentals, conseqüencials, indirectes o punitius derivats de l'accés, ús o incapacitat d'ús d'això Lloc (o dels seus links), així com d'errors i omissions en el contingut del mateix. Tampoc es responsabilitzaran del mal ús que es faci dels continguts del Lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitzi. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers als quals es pugui accedir per enllaços des del Lloc.


El VHIR no garanteix la disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l'usuari, de manera que s'exclou de qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin donar-se per falta de disponibilitat o continuïtat de la seva pàgina o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, dins les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentarà restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.


Propietat intel·lectual i ús correcte dels continguts


Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d'aquest Lloc, el seu disseny gràfic i el seu codi font, pertanyen al VHIR, corresponent el dret exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial, sense l'autorització expressa del VHIR. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant a la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com pels tractats internacionals relatius a la matèria subscrits per Espanya.


El VHIR declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, imatges, sons, vídeos, gràfics, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquest lloc són de la seva propietat i / o es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències d'ús, trobant-se degudament protegides per la normativa existent sobre propietat industrial. L'ús dels esmentats drets o d'altres materials qualssevol sense el previ consentiment de VHIR o dels seus corresponents titulars està expressament prohibit i pot constituir violació de la Llei de Propietat Intel·lectual i / o la Llei de Marques i / o la Llei de Publicitat i / o la Llei de competència deslleial i altres normatives aplicades al cas.


Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a l'VHIR oa tercers. Es obliga l'usuari a utilitzar el lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:


  1. Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marques i altres dades identificatives dels drets del VHIR o dels seus titulars incorporats als continguts del Lloc, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que aquest pugui contenir.

  2. Utilitzar els continguts, i en particular, la informació del VHIR obtinguda a través del Lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

  3. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.

  4. En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l'ordre públic. El VHIR no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu Lloc.

  5. Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d'explotació pública respecte al present Lloc, el seu contingut i informació. La utilització del Lloc per part de l'usuari no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès sobre aquesta propietat intel·lectual, de manera que l'usuari podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per fer cap tipus d'explotació (directament o indirecta) de caràcter comercial.


Resumint, l'usuari es compromet a utilitzar el Lloc, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís legal, els bons costums i l'ordre públic. Així mateix, l'usuari no pot utilitzar el Lloc, els seus continguts o els serveis que es presten a través d'aquest amb finalitat o efecte il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir que altres usuaris gaudeixin d'ell d'una manera normal. De la mateixa manera, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es troben en el Lloc.


Procediment en cas de violació dels drets de propietat intel·lectual: en cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el nostre Lloc amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual hi haurà d'enviar una notificació a ictus.vhebron@vhir.org amb la indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la web.


Política d'enllaços


El VHIR no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu Lloc Web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.


El VHIR declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris de la seva pàgina web que pogués derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, el VHIR no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que causa de la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


Modificacions


Com comentat anteriorment, el VHIR es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut de la seva pàgina web, tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les seves condicions d'ús.


El VHIR es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar qualsevol informació continguda en el seu Lloc Web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per això.


POLÍTICA DE PRIVACITAT


Visitar http://farmalarm.inmovens.com/ no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. La informació personal que ens facilita a través del registre o en qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc web, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del VHIR, i es mantindrà confidencial i protegida. Les seves dades es tractaran amb l'única finalitat exclusiva d'enviar-li informació sobre els nostres serveis que ens sol·liciti i / o per gestionar els serveis que contracti. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, no s'entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, excepte en aquells casos que vingui expressament autoritzat per la llei i d'acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, del Reglament de Desenvolupament). Per complir amb les diferents disposicions legals hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens faciliteu, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d'aquestes dades personals .


Sempre té dret a exigir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir juntament amb una còpia del seu Document d'Identitat a: ictus.vhebron@vhir.org o bé en domicili al Passeig Vall d'Hebron 119-129 , edifici Mediterrània 2ª Planta, 08035 de Barcelona.

2. Enllaços

El lloc web pot contenir enllaços ao des d'altres llocs web. Ha de saber que VHIR no es responsabilitza de les pràctiques que, en matèria de tractament de dades personals, segueixen altres llocs web. La present Política sobre Tractament de Dades Personals és d'aplicació només a la informació que demanem en el Lloc Web. Li aconsellem llegir les polítiques sobre tractament de dades personals d'altres llocs web amb els que enllaci ao des del nostre lloc web o que visiti d'una altra manera.

3. Seguretat

VHIR ha implantat diverses mesures per protegir la seguretat de la seva informació personal, tant “on line” com “off line”.

4. Notificació de Canvis

La present Política sobre Tractament de Dades Personals podrà ser modificada per VHIR en qualsevol moment i s'entendrà vigent a partir d'aquest moment. En el cas que es produeixi un canvi substancial de la referida política, sotmetrem aquests canvis a la seva aprovació prèvia. En cas que no ens autoritzi per tractar les seves dades i el tractament sigui essencial per a prestar els serveis sol·licitats, VHIR es reserva el dret a cancel·lar el servei.

5. Responsable del Fitxer

VHIR, empresa encarregada del lloc web situada en Passeig Vall d'Hebron 119-129, Edifici Mediterrània 2ª Planta, 08035 de Barcelona, serà el responsable del fitxer o fitxers que continguin la informació que vostè ens faciliti.