Medicina del treball

L'especialitat en Medicina del Treball té una durada de quatre anys i forma part de la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral. Aquesta Unitat està formada per professionals de l'equip de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals i incorpora professionals de la Medicina del Treball (infermeres especialistes en Infermeria del Treball i metges especialistes en Medicina del Treball) i tècnics superiors amb l'especialitat de Seguretat al Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicologia Aplicada.

Accredited places

1

Research groups

Itinerari formatiu de Medicina del treball

L'especialitat en Medicina del Treball inclou:

 • Formació pràctica que es realitza al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, rotacions clíniques i rotacions en serveis de Medicina Preventiva.
 • Formació teòrica mitjançant el Curs Superior en Medicina del Treball.
 • Part de la formació es du a terme fora de l'hospital però guiada per la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals: Atenció Primària, Inspecció Mèdica i altres serveis de prevenció aliens.
 • Adquisició de coneixements bàsics en protecció radiològica ajustats als que preveu la Guia Europea de Protecció Radiològica 116.
 • Realització de guàrdies mensuals.

A més tindràs l'oportunitat de formar-te en disciplines sobre les quals encara no has tingut la possibilitat d'estudiar en profunditat com són: Seguretat Laboral i Higiene industrialErgonomia i Psicosociologia Aplicada.

També, durant la teva estada:

 • Visitaràs els i les professionals per fer els reconeixements mèdics i aplicar els protocols establerts.
 • Revisaràs i indicaràs les vacunes als i les professionals segons els riscos a què estan exposats.
 • Aprendràs a gestionar els estudis de contacte després d'una exposició accidental a agents biològics.
 • Valoraràs la protecció de treballadors i treballadores especialment sensibles i gestants.
 • Intervindràs en la prevenció, detecció precoç, diagnòstic de les malalties professionals i col·laboraràs en el seu tractament.

Altres aspectes que desenvoluparàs durant la teva estada: 

 • Duràs a terme la vigilància de la salut i aprendràs a tenir una visió amb criteri epidemiològic.
 • Assessoraràs sobre temes de salut laboral i hàbits saludables.
 • Col·laboraràs amb les institucions sanitàries.
 • Participaràs en la formació de treballadors i treballadores sobre prevenció de riscos laborals.

Per què fer l’especialitat a Vall d’Hebron?

 • Perquè som un parc sanitari de referència mundial on assistència, investigació, docència i innovació es donen la mà.
 • Perquè t'oferim fer l'especialitat en un Hospital de tercer nivell amb possibilitat de formar-te a les diferents àrees necessàries per completar la teva formació:
  • Un Servei de Prevenció propi amb totes les especialitats de prevenció de riscos.
  • Rotacions externes a la Inspecció Mèdica i a serveis de prevenció aliens.
  • Accés a formació continuada.
 • Perquè t'integraràs com a resident de Medicina del treball a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Perquè aprendràs a vetllar per la salut dels teus companys i companyes a més de promocionar hàbits saludables a l'Hospital.
 • Perquè coneixeràs l'Hospital, un lloc complex on es presenten diversos riscos: càrrega física, pantalles de visualització de dades, agents biològics, agents químics, radiacions ionitzants i no ionitzants, soroll, riscos psicosocials…

Noticias relacionadas

Professionals relacionats

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.