Vall d'Hebron és líder en nombre d'assaigs clínics contra el melanoma avançat

La Unitat de Melanoma de Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus és una de les unitats de referència per a l’abordatge d’aquesta patologia, i disposa de l'arsenal terapèutic més gran existent contra el melanoma. La Unitat de Melanoma és líder en nombre d’assaigs clínics i pacients inclosos gràcies a la seva multidisciplinarietat i investigació pionera. 

21/05/2017

Malgrat que el melanoma ha estat sempre un dels tumors més temuts, els darrers cinc anys han suposat un canvi de paradigma en el tractament d’aquests tumors i, per tant, en la seva evolució i pronòstic. Pel que fa a l’abordatge del melanoma, la multidisciplinarietat és la clau, i és imprescindible que aquests tumors es tractin en els centres de referència per aquesta patologia, que disposin d’equips transversals amb implicació d’especialistes en dermatologia, oncologia, anatomia patològica i cirurgia plàstica. Però el repte del tractament d’aquests tumors va un pas més enllà encara i és necessari oferir als pacients tots els resultats de la recerca més pionera de manera que es tradueixin en el màxim ventall de possibilitats terapèutiques dirigides a aquests pacients.

 

Vall d’Hebron, centre de referència líder en el tractament contra el melanoma i la investigació translacional

A Vall d’Hebron existeix, des de fa sis anys, una d’aquestes unitats de referència per a l’abordatge del melanoma, i és líder en nombre d’assaigs clínics i pacients inclosos per aquesta patologia. Això és possible gràcies a l’equip de treball de la Unitat de Tumors Cutanis, que integra l’assistència de primer nivell als pacients des del moment en que se sospita el diagnòstic i el tractament quirúrgic realitzat pels Serveis de Dermatologia i Cirurgia Plàstica, fins la que ofereix el Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. A l’assistència s’uneix la investigació pionera que porta a terme el grup d’investigació clínica de Melanoma del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que s’acaba de reforçar, a més amb la recent incorporació de la Dra. Alena Gros per a liderar la investigació en immunoteràpia, així com el grup d’Investigació Biomèdica en Melanoma del VHIR. Aquesta translacionalitat en la investigació del melanoma i el treball conjunt d’aquests equips assistencials implicats -dermatologia, oftalmologia, ORL, anatomia patològica, cirurgia plàstica, oncologia, radioteràpia- és la clau del lideratge del Vall d’Hebron enfront d’aquesta patologia i es tradueix en una suma d’esforços. La Unitat de Tumors Cutanis la integren:  un comitè de tumors cutanis, un comitè de melanoma ocular, un laboratori de determinacions moleculars i de biòpsia líquida, un grup d’investigació translacional amb estreta col·laboració entre els oncòlegs clínics i els investigadors, per a poder oferir tot el ventall possible de tractaments basats en immunoteràpia i/o teràpia dirigida, així com múltiples assajos clínics disponibles per al seu tractament des d’un nivell metastàsic com adjuvant.

Aquesta estreta col·laboració multidisciplinar la qual associa dermatòlegs -Drs. Vicenç García-Patos i Domingo Bodet-, oncòlegs -Dra. Eva Muñoz-Couselo-, patòlegs -Dra. Berta Ferrer- i científics bàsics - Dr. Juan Angel Recio- tracta de donar resposta a preguntes clínicament rellevants, de manera que els resultats s’usen per a dissenyar i/o modificar estratègies terapèutiques (teràpies dirigides o immunoteràpia) noves o ja existents que han estat testades previament en estudis preclínics amb la finalitat de generar un benefici real.

En primera instància, un dels punts forts d’aquesta atenció a Vall D’Hebron comença amb les campanyes de prevenció i diagnòstic aviat de càncer cutani dirigides a la població, a metges de família i pediatres, seguit de l’atenció urgent davant la sospita de melanoma, per al diagnòstic i el seu tractament preferent, a més de la discussió de casos problemàtics de difícil diagnòstic en sessions clínic-patològiques i el comitè de tumors.

Existeixen altres hospitals a Catalunya que tenen unitats de referència per el tractament del melanoma, pero a dia d’avui, Vall d’Hebron és el centre de referència que ofereix als pacients un major nombre d’opcions terapèutiques en forma d’assajos clínics contra el melanoma metastàsic, amb més de 15 assajos clínics repartits en Fase I, II o III, a més de ser el centre espanyol que més pacients incorpora en aquests assajos clínics. A més, la unitat de tumors cutanis és la que realitza un major nombre de primeres visites -75- i segones opinions oncològiques i segueix a més de 150 pacients a l’any. Segons la Dra. Eva Muñoz, oncòloga mèdica que està liderant la unitat de melanoma des de la seva creació: “Tot això ens porta a ser líders en la investigació translacional en melanoma i poder tenir accés a un coneixement en temps reial que ens ajudi a entendre les respostes anòmales o no esperades a aquests tractaments i buscar alternatives terapèutiques”.

Aquesta recerca translacional té un marc excepcional al Campus Vall d’Hebron i el resultat és un treball combinat. A més, la investigació clínica del VHIO, traduïda en múltiples assajos clínics, el grup de recerca Biomèdica en Melanoma del VHIR, dirigit pel Dr. Juan A. Recio, està focalitzat en l’estudi de les bases moleculars del melanoma, la seva progressió i resistència a les teràpies actuals. Les seves investigacions estan centrades en l’estudi de les causes mediambientals i moleculars d’aquesta malaltia amb la finalitat de dissenyar estratègies preventives i terapèutiques efectives contra el melanoma. Un concepte molt important dels estudis és que tots aquests treballs es realitzen en proximitat als pacients de manera que la fita final es traslladar tan ràpid com sigui possible els descubriments als mateixos.

 

La immunoteràpia i els nous tractaments dirigits per al melanoma metastàsic han canviat l’evolució d’aquesta malaltia 

Els nous tractaments oncològics sens dubte han demostrat un augment en la supervivència dels pacients que els reben. “Els oncòlegs especialitzats i dedicats al tractament del melanoma hem viscut de la mà dels nostres pacients la gran revolució que ha suposat la potenciació de la immunoteràpia com estratègia terapèutica, el desenvolupament de fàrmacs antidiana i el profund i constant esforç per el coneixement molecular de les alteracions genètiques d’aquest tumor”, explica la Dra. Eva Muñoz qui també lidera la recerca del grup de Melanoma del VHIO. “A més estem vivint un moment històric amb pacients que responen a aquestes noves teràpies de forma prolongada i es converteixen en llargs supervivents. En alguns casos, ja portem més de 10 anys de seguiment des de l’inici del seu tractament. Això anys enrera era impensable”.

Gràcies a la recerca es va incorporar l’Ipilimumab, el primer fàrmac immunoteràpic que es va afegir a l’arsenal terapèutic contra el melanoma metastàsic i, que va demostrar un clar benefici clínic a més d’allargar la supervivència dels pacients. Posteriorment s’han conegut altres vies moleculars que regulen la immunitat en profunditat, i han aparegut dos anticossos enfront de PD-1 que produeixen una activació dels linfocitos capaç de lluitar de forma eficaç contra el melanoma: pembrolizumab i nivolumab, que s’han completat amb la primera combinació de dos fàrmacs immunooncològics com és el règim ipilimumab + nivolumab“Aquesta combinació ha obert les portes a la futura i més prometedora tendència de prioritzar les combinacions entre diferents fàrmacs immunològics per poder garantir major eficàcia i nombre de pacients de llarga supervivència”, afirma la Dra. Muñoz. “A més amb el nou grup de recerca en immunoteràpia i immunologia tumoral del VHIO, amb la Dra. Alena Gros al capdavant, la Unitat es veurà molt reforçada” continua la Dra. Muñoz.

La combinació de fàrmacs dirigits també ha comportat canvis en el tractament d’aquests pacients. La combinació d’un fàrmac inhibidor de BRAF juntament amb un fàrmac inhibidor de MEK (vemurafenib + cobimetinib, dabrafenib + trametinib) per exemple ha demostrat una major supervivència per als pacients portadors de BRAF que l’administració en monoteràpia d’un fàrmac inhibidor de BRAF, avui dia una de les teràpies d’elecció en primera línia per a pacients afectats de melanoma metastàsic i portadors d’una mutació en BRAF. El virus oncolític T-VEC, també fa un parell d’anys que s’administra directament sobre el tumor encara que la seva aprovació estigui restringida únicament a melanomes localment avançats o amb només malaltia cutània.

L’esforç de creixement d’aquesta Unitat, el treball d’equip, l’esperit d’excel·lència i la voluntat d’oferir als pacients les millors opcions terapèutiques, en tot moment, l’han consolidat i han aconseguit un gran reconeixement internacional, sent un dels pocs centres a nivell europeu que té accés a assajos clínics molt minoritaris.

Des d’aquest any 2017, el Grup de recerca en Melanoma del VHIO és membre de la EORTC; s’han incrementat les col·laboracions de projectes amb centres dels Estats Units i es participa activament en totes les iniciatives del GEM. Tot això queda reflexat també en l’increment de publicacions i participacions en els congressos de referència de l’especialitat. Amb aquesta voluntat de servei al pacient, qui és en darrera instància el protagonista i la raó de ser d’aquesta Unitat de Melanoma, també s’està col·laborant amb associacions de pacients (Melanoma España) per poder donar resposta a les necessitats que plantegin en tot moment.

 

Vall d’Hebron acull la iniciativa ‘M de Melanoma’

Amb motiu de la celebració el proper 23 de maig del Dia Mundial del Melanoma, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron acullirà la iniciativa ‘M de Melanoma’, un projecte impulsat per l’associació de pacients Melanoma España i Novartis Oncology per informar i sensibilitzar la población sobre el melanoma i el melanoma metastàsic, el càncer de pell més agressiu.

Compartir:

Noticias relacionadas

Profesionales relacionados

Suscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

Selecciona el boletín que quieres recibir:

La aceptación de estas condiciones, supone que da el consentimiento al tratamiento de sus datos personales para la prestación de los servicios que solicita a través de este portal y, si procede, para hacer las gestiones necesarias con las administraciones o entidades públicas que intervengan en la tramitación, y su posterior incorporación en el mencionado fichero automatizado. Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndoos por escrito a web@vallhebron.cat, indicando claramente al asunto "Ejercicio de derecho LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalidad: Gestionar el contacto del usuario.
Legitimación: Aceptación expresa de la política de privacidad.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento. 
Procedencia: El propio interesado.