Dra. Sheila Bermejo García

Instituciones

Hospital General

Nefrología

Sóc adjunta de la Secció de Nefrologia Clínica i Diàlisi del Servei de Nefrologia de l’HUVH i investigadora del grup de Nefrologia i Trasplantament Renal del Vall d'Hebron Institut de Recerca.

Curriculum

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona l’any 2011 Posteriorment, va cursar l’especialitat mèdica de Nefrologia al Parc De Salut Mar de Barcelona amb finalització de la mateixa l’any 2016. Doctorada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2020, amb la tesi doctoral “MALALTIA RENAL EN EL PACIENT DIABÈTIC. UTILTIAT DE LA BIÒPSIA RENAL”. A més, també és titulada del màster universitari “MASTER DE NEFROPATOLOGIA” per la universitat Rey Juan Carlos de Madrid l’any 2022. Així, ha centrat la seva activitat assistencial i investigadora en l’àrea de Nefrologia Clínica, essent les seves àrees d’expertesa i d’interès la malaltia renal diabètica, hipertensió arterial, onco-nefrologia i malalties glomerulars. Des de l’any 2020, es va incorporar al servei de Nefrologia de l’hospital Universitari de la Vall d’Hebron/VHIR com a metgessa adjunta de Nefrologia, a l’àrea de Nefrologia Clínica on desenvolupa actualment la seva feina assistencial i investigadora. La seva tasca en aquesta institució a nivell assistencial consisteix en ser responsable de l’àrea d’hospitalització de Nefrologia Clínica d’aguts, així com de consultes externes de nefrologia clínica general i la consulta monogràfica d’onconefrologia. A més, és una de les responsables assistencials del biobanc de Nefrologia de biòpsies renals de ronyó natiu, coordinant la inclusió de pacients, gestió de les mostres biològiques etc... A més a més, forma part de l’equip investigador de nombrosos assajos clínics en l’àmbit de nefrologia clínica, centrats en malaltia renal diabètica, glomerulopaties i malalties renals hereditàries. A la vegada, imparteix docència en un màster del VHIR titulat “Master in Translational Biomedical Research”. Forma part de les societats científiques espanyola i europea de Nefrologia, on participa activament en cursos de formació i a congressos anuals. Ha sigut nomenada al juny de 2022 membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Nefrologia com a secretària, càrrec que impartirà durant quatre anys.
Sheila Bermejo García

Instituciones

Hospital General

Nefrología

Vall Hebron Institut de Recerca

Investigador/a principal

Nefrología y Trasplante Renal

Noticias relacionadas

Profesionales relacionados

Suscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

Selecciona el boletín que quieres recibir:

La aceptación de estas condiciones, supone que da el consentimiento al tratamiento de sus datos personales para la prestación de los servicios que solicita a través de este portal y, si procede, para hacer las gestiones necesarias con las administraciones o entidades públicas que intervengan en la tramitación, y su posterior incorporación en el mencionado fichero automatizado. Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndoos por escrito a web@vallhebron.cat, indicando claramente al asunto "Ejercicio de derecho LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalidad: Gestionar el contacto del usuario.
Legitimación: Aceptación expresa de la política de privacidad.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento. 
Procedencia: El propio interesado.