Dra. Sheila Bermejo García

Institutions of which it is part

General Hospital

Nephrology

Soy adjunta de la Sección de Nefrología Clínica y Diálisis del Servicio de Nefrologia de l’HUVH e investigadora del grupo de Nefrologia y Trasplante Renal del Vall d'Hebron Institut de Recerca.

Curriculum

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona l’any 2011 Posteriorment, va cursar l’especialitat mèdica de Nefrologia al Parc De Salut Mar de Barcelona amb finalització de la mateixa l’any 2016. Doctorada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2020, amb la tesi doctoral “MALALTIA RENAL EN EL PACIENT DIABÈTIC. UTILTIAT DE LA BIÒPSIA RENAL”. A més, també és titulada del màster universitari “MASTER DE NEFROPATOLOGIA” per la universitat Rey Juan Carlos de Madrid l’any 2022. Així, ha centrat la seva activitat assistencial i investigadora en l’àrea de Nefrologia Clínica, essent les seves àrees d’expertesa i d’interés la malaltia renal diabètica, hipertensió arterial, onco-nefrologia i malalties glomerulars. Des de l’any 2020, es va incorporar al servei de Nefrologia de l’hospital Universitari de la Vall d’Hebron/VHIR com a metgessa adjunta de Nefrologia, a l’àrea de Nefrologia Clínica on desenvolupa actualment la seva feina assistencial i investigadora. La seva tasca en aquesta institució a nivell assistencial consisteix en ser responsable de l’àrea d’hospitalització de Nefrologia Clínica d’aguts, així com de consultes externes de nefrologia clínica general i la consulta monogràfica d’onconefrologia. A més, és una de les responsables assistencials del biobanc de Nefrologia de biòpsies renals de ronyó natiu, coordinant la inclusió de pacients, gestió de les mostres biològiques etc... A més a més, forma part de l’equip investigador de nombrosos assajos clínics en l’àmbit de nefrologia clínica, centrats en malaltia renal diabètica, glomerulopaties i malalties renals hereditàries. A la vegada, imparteix docència en un màster del VHIR titulat “Master in Translational Biomedical Research”. Forma part de les societats científiques espanyola i europea de Nefrologia, on participa activament en cursos de formació i a congressos anuals. Ha sigut nomenada al juny de 2022 membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Nefrologia com a Secretària, càrrec que impartirà durant quatre anys.
Sheila Bermejo García

Institutions

General Hospital

Nephrology

Vall Hebron Institut de Recerca

Main researcher

Nephrology and kidney transplantation

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.