Curs d’Estadística Bàsica per a la Recerca Biomèdica

 
  Activitat online —
01/06/2021
01/06/2021 -- From 15:00h to 17:00h
Organize :
Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Modality: Presencial
Share it:

Inscripcions clicant en aquest enllaç

Presentació

La recerca biomèdica té una component quantitativa important i els investigadors necessiten sovint poder processar i analitzar les dades que recullen o generen en els seus estudis. Si bé algunes d'aquestes anàlisis poden ser complexes i requerir personal especialitzat n'hi ha d'altres que, amb els coneixements i els recursos adequats, són relativament senzilles de dur a terme.

L'objectiu principal d'aquest curs és proporcionar una perspectiva general dels principals mètodes estadístics que poden resultar d'utilitat en el dia a dia de la recerca biomèdica o la pràctica clínica. El seu enfocament és aplicat i el que es persegueix és dotar els investigadors i professionals de la biomedicina, de conceptes i eines per saber quan cal aplicar cada tècnica, i com fer-ho utilitzant l'eina estadística apropiada.

L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme fent servir el  programari estadístic lliure R (http://r-project.org) i la interfície d'usuari “R Studio” que permet el seu ús mitjançant un sistema de finestres. Convé assenyalar que no es tracta d'un curs de R sinó d'un curs d'estadística, amb R y Rsutc.

A qui s'adreça el curs

El curs s'adreça a investigadors pre- o post- docs i professionals de la biomedicina i àmbit de la salut que desitgin aplicar l’estadística  en els seus estudis o que, simplement, vulguin entendre millor els estudis realitzats pels bioestadístics o les demandes efectuades pels revisors dels seus treballs.

Professorat

El curs està organitzat per la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

El curs serà impartit pel coordinador de la UEB, el Dr. Alex Sánchez, professor titular del departament d'Estadística de la Universitat de Barcelona, i per membres de la UEB i la UAT: la Dra. Mireia Ferrer, Dr. en Biomedicina i Màster en Bioinformàtica i bioestadística i PG en Bioestadística, i Dr. Santi Pèrez-Hoyos, Llicenciat en Matemàtiques, Esp. Estadística i Dr. en Salut Comunitària i la Srta. Miriam Mota graduada en Estadística Aplicada i Màster en Bioinformàtica i Bioestadística.

Organització

El curs es farà en “online” de manera de manera que per un major aprofitament de les classes, seria molt recomanable que els alumnes disposin d’ordinadors on puguin instal·lar el software que s’indicarà més endavant.

 La metodologia serà de caire teòrico-pràctic. Cada sessió es dividirà en una part d'exposició teòrica seguida o intercalada amb parts pràctiques. En cada sessió participaran dos professors, un que estarà donant la classe i l’altre que estarà atenent els dubtes individuals que puguin tenir els alumnes.

. Es potenciarà el treball amb dades reals i la discussió d'alguns casos presentats pels alumnes del curs.

 

Dates, horaris i lloc de realització

El curs té una durada de i consisteix en 10 sessions de 2 hores.

Les sessions es faran els  1,3,8, 10, 15, 17, 21, 22 i 29 de juny i 1 de juliol de 15:00 a 17:00., fent servir l'eina Microsoft Teams.

 

Continguts

Els continguts del curs són els següents:

Dia 1. Introducció a R i R-Studio i Tidyverse

Dia 2. Estadística descriptiva I: Resums numèrics, taules i gràfics. Reproduïbilitat amb R

Dia 3. Estadística descriptiva II:  Gràfics i taules bivariants. Visualització de dades amb ggplot2.

Dia 4. Més manegament de dades amb R. Automatització de tasques amb scripts.

Dia 5. Introducció a la inferència. Intervals de Confiança.

Dia 6. Proves d'hipòtesis I: Conceptes bàsics

Dia 7. Proves d'hipòtesis II: Variables quantitatives

Dia 8. Proves d'hipòtesis III: Taules de contingència, Khi²

Dia 9. Tests diagnòstics: Sensibilitat, especificitat i corbes ROC

Dia 10. Exercici resum d’anàlisis de dades reals

 

Quotes d'inscripció i places disponibles

L'import del curs varia segons l'afiliació i el moment del pagament. Els preus són els següents:

Pagament abans del 15 de maig:

- Membres del Campus Vall Hebron (VHIR/VHIO/HUVH): 150 €

- Membres d’Esfera UAB, OPIS i Associació BIB: 280 €

- Altres: 530 €

Pagament després del 15 de maig:

- Membres del Campus Vall Hebron (VHIR/VHIO/HUVH): 180 €

- Membres d’Esfera UAB, OPIS i Associació BIB: 330 €

- Altres: 580 €

Inscripcions clicant en aquest enllaç

Hi ha 35 places, que s'adjudicaran per estricte ordre de pagament. En cas de no arribar-se a un mínim de 15 inscripcions el curs no es durà a terme.

Més informació: Per qualsevol dubte, podeu contactar per mail amb Santi Pérez Hoyos (santi.perezhoyos@vhir.org) o per telèfon al 934894007 o a l'extensió 4605

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.