La Unitat de Tuberculosi Vall d'Hebron-Drassanes, referent europeu en el control de la tuberculosi

Avui se celebra el Dia Mundial de la Tuberculosi, organitzat per l’Organització Mundial de la Salut.

24/03/2017

La Unitat de Tuberculosi Vall d’Hebron-Drassanes té un paper destacat al programa de control d’aquesta patologia a la ciutat de Barcelona. Tot i que la malaltia segueix sent un problema sanitari arreu del món segons l’informe anual de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), amb 10,4 milions de nous casos i 1,4 milions de morts l’any 2015, a la capital catalana, a diferència d’altres grans ciutats europees, aquest problema està sota control. Menys de 300 casos diagnosticats l’any 2016 a tota la ciutat, un descens important si comparem amb els més de 1000 casos dels anys 90. El reeixit  programa de tuberculosi implantat és un model copiat per altres grans ciutats europees. Es basa en el treball i la cooperació multidisciplinària entre els professionals de les unitats clíniques, els serveis de vigilància epidemiològica i els serveis socials.

 

A la Unitat de Drassanes, que des del 2013 forma part del Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari, a més del diagnòstic i tractament dels malalts es realitza una feina essencial pel control d’aquesta malaltia. S’hi fan més de 3.000 cribratges cada any en poblacions desfavorides amb risc de patir la malaltia, així com més de 1.000 estudis en persones que han tingut un contacte amb una persona malalta de tuberculosi. Els més de 200 tractaments  preventius pautats cada any eviten l’aparició de nous casos de la malaltia.

 

Però, segons la Dra. Maria Luisa de Souza, coordinadora de la unitat, “amb la tuberculosi mai s’ha d’abaixar la guàrdia. Quan pensem que la batalla està guanyada, el bacil de Koch troba noves maneres de sobreviure, com va passar durant l’epidèmia de la SIDA, o com els casos amb multi resistència. Mentre no disposem d’una vacuna eficaç, haurem de seguir en alerta amb les feines de prevenció i no oblidar mai la malaltia. Només sospitant, la podrem diagnosticar precoçment”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.