Premi a la recerca en esofagitis eosinofílica a Vall d'Hebron

L’Acadèmia Europea d’Al·lergologia ha premiat un treball presentat per la Dra. Paula Galván, resident de 3r any a la Unitat Docent d’Al·lergologia.

19/04/2017

Un treball presentat per la Dra. Paula Galván, resident de 3r any a la Unitat Docent d’Al·lergologia Vall d’Hebron, ha rebut el premi al millor resum i pòster presentat a la reunió sobre esofagitis eosinofílica celebrada per l’Acadèmia Europea d’Al·lergologia i Immunologia Clínica a Rotterdam, als Països Baixos, els dies 16 i 18 de març. Es tracta d’un estudi observacional retrospectiu sobre esofagitis eosinofílica, una patologia de l’esòfag que consisteix en una inflamació provocada per un excés de leucòcits eosinòfils, que afecta pacients adults i pediàtrics i no té un origen conegut.

El treball de la Dra. Galván analitza les característiques demogràfiques i  clíniques dels pacients pediàtrics diagnosticats d’aquesta patologia entre els anys 2008 i 2015 a l’àrea de referència de Vall d’Hebron, així com les troballes endoscòpiques i histològiques i les seves característiques al·lergològiques. Es valorava la utilitat de les proves de sensibilitat cutània (Prick Test) i els anticossos IgE específics per determinar la resposta al·lèrgica a determinats aliments. La conclusió obtinguda és que només són útils en una petita part dels pacients, ja que els mecanismes desencadenants d’aquesta malaltia no són els mateixos que en l’al·lèrgia “clàssica”.

Per la Dra. Galván, “el treball ha estat de molt interès per conèixer les característiques de la nostra població i investigar quins tractaments funcionen millor”. El fet de rebre un reconeixement internacional fa que “em senti més motivada per seguir fent recerca” i destaca “l’excel·lent rigorositat i genialitat amb què es treballa al nostre centre”

Share it:
Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.