Vall d'Hebron referma la seva aposta per la sostenibilitat

El Campus Vall d’Hebron se suma un any més a les activitats del Dia Mundial del Medi Ambient.

01/06/2017

​El Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari manté la seva aposta pel medi ambient i la sostenibilitat amb l’aplicació de la seva Política de Gestió Ambiental, refermant el seu compromís amb la protecció, la conservació i el respecte per l’entorn, tot plegat alineat amb les línies estratègiques de l’Institut Català de la Salut (ICS) en aquest camp. Una política basada en el compliment de la normativa vigent i l’aplicació d’un conjunt de mesures destinades a avançar cap a un hospital més respectuós amb el medi ambient.

Per aquest motiu, Vall d’Hebron implanta progressivament procediments de treball per mitigar l’impacte de l’activitat del centre, així com mesures de gestió de residus, emissions, sorolls i abocaments. A la vegada, es treballa per promoure l’ús racional dels recursos, amb l’aplicació de mesures d’estalvi, i el control de les instal·lacions per corregir el seu funcionament. El programa també implica sensibilitzar, informar i formar els professionals, fer partícips els usuaris i aconseguir el compromís amb aquestes polítiques de proveïdors i empreses subcontractades.

 

Dia Mundial del Medi Ambient

La sensibilització de professionals i usuaris passa també per la participació en actes com el Dia Mundial del Medi Ambient, una iniciativa de les Nacions Unides que se celebra el 5 de juny. En aquest sentit, Vall d’Hebron ha organitzat els dies 31 de maig i 1 de juny una visita de les referents de residus de l’Hospital a l’Ecoparc de Sant Adrià del Besós, i organitzarà el dia 6 una plantada d’arbres que donarà l’empresa NDAVANT. El mateix dia es farà una acció de sensibilització, amb la instal·lació d’una taula informativa a la qual es regalaran plantes aromàtiques a les persones interessades.

La tasca engegada a Vall d’Hebron ja està donant fruits. L’any passat es van recollir gairebé 34.000 kg de plàstic, xifra que multiplica per 6 la del 2015. També es va incrementar la recollida selectiva de vidre, en gairebé un 60%. A la vegada, les millores al tractament del paper a la planta de reciclatge ha permès incrementar fins als 180.000 kg la recollida selectiva d’aquest material. El 2015 van ser menys de 40.000 kg. En relació amb la despesa energètica, tot i incrementar-se l’activitat, s’ha assolit un estalvi d’energia primària de més del 20% gràcies al sistema de trigeneració de l’Hospital.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.