Vall d'Hebron, primer hospital espanyol sense contacte amb el formol

S'han instal·lat sistemes tissue safe i seal safe que permeten segellar al buit les mostres i mantenir-les en fred
El formol, o formaldehid, s'utilitza per a la fixació de mostres tissulars i és considerat per la Unió Europea com una substància cancerígena.

11/06/2017

Vall d'Hebron ha pres la iniciativa en l'àmbit nacional, convertint-se en el primer hospital espanyol sense contacte amb el formol i en un dels pocs hospitals terciaris en l'àmbit mundial en limitar l'ús de formol en totes les seves instal·lacions.

El formol, o formaldehid, és un producte que s'utilitza per a la fixació de mostres tissulars en els serveis d'Anatomia Patològica i és considerat per la Unió Europea com una substància cancerígena. Per això, una normativa recomanava eliminar el formol en diversos àmbits professionals, inclòs l'hospitalari abans l'1 de març de 2017 pel seu potencial cancerigen.

Però el gran problema per complir amb aquesta normativa és que actualment no hi ha cap fixador estandarditzat i validat que garanteixi una fiabilitat i una qualitat diagnòstica equiparable al formol.

"No es pot substituir en el diagnòstic mèdic perquè molts estudis histopatològics i moleculars depenen de la fixació en formol", explica el Dr. Santiago Ramón i Cajal, cap del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. "Per tant, si substituíssim el formol per alternatives que no estan validades, molts diagnòstics -sobretot tumorals- es veurien perjudicats i no podríem fer estudis necessaris per tractar pacients amb teràpies específiques", afegeix.

 

Estratègia pionera a limitar l'ús de formol


L'estratègia que va adoptar la Vall d'Hebron per limitar l'ús de formol es va centrar en dos grans àrees de treball: els quiròfans i el servei d'Anatomia Patològica que és on es concentra l'ús d'aquest producte.

D'una banda, en tots els quiròfans s'han instal·lat sistemes tissue safe i seal safe que permeten segellar al buit les mostres i mantenir-les en fred per al seu trasllat al servei d'Anatomia Patològica. Per a la resta de biòpsies s'utilitzen uns flascons que ja contenen formol però sense que les persones que els manipulen entrin en contacte amb el mateix. D'aquesta manera s'ha aconseguit que ni en quiròfans, ni en consultes, ni en dispensaris hi hagi contacte amb el formol per part del personal tècnic i sanitari.
En els primers quiròfans en els quals es van instal·lar van ser els de l'Hospital Maternoinfantil, seguits dels de l'Hospital de Traumatologia i Rehabilitació i els de l'Àrea General.

D'altra banda, també s'han adoptat mesures per minimitzar el contacte amb el formol al servei d'Anatomia Patològica que passen per utilitzar sistemes de dispensació i de fixació automatitzada amb formol, la renovació de les cabines de flux laminar i l'optimització del sistema d'eliminació de residus.

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.